Transmissionsledning i Trekantområdet

Fra transmissionsselskabet TVIS lød opgaven på at forlænge distributionsnettet til fjernvarme to steder: Fra Lunderskov til Vamdrup og fra Skibet til Bredsten-Balle, så den bæredygtige fjernvarme, der udgår fra aktører omkring Kolding og Fredericia, når endnu bredere ud.

Facts

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
TVIS
Kontraktsum

12 kilometer fjernvarmeledning

Opgaven var fordelt på to strækninger. Fra Lunderskov til Vamdrup skulle 2-3 km lægges i marker, imens 5 kilometer skulle ned under asfalt.

Undervejs krydsede tracéet blandt andet jernbanen og en å. Jernbanen blev krydset med en stålunderpresning i 4-5 meters dybde på den ene side, imens udgangen på grund af niveauforskel lå i to meters dybde.

I mange tilfælde ville man krydse en å med en styret underboring, men her var løsningen at lade ledningerne følge autoværnet hen over en bro. Ledningerne hviler på betonklodser med bæringer, der holder ledningerne i en lige linje.

Fra Skibet til Bredsten-Balle var der tale om fire kilometer, som skulle lægges under eksisterende veje, cykelstier og stisystemer.

 

Samarbejde i top

Et projekt af denne karakter berører naturligvis mange borgere og virksomheder langs tracéet. Det er vi meget bevidste om i Arkil, hvilket da også er blevet bemærket.

”Det er ressourcebesparende for os, når Arkil selv går i dialog med interessenter langs tracéet og tager os med, når det er nødvendigt. Langt hovedparten af interessenthåndteringen har Arkil udført selv, og det er tydeligt, at erfaringen er der. Tilgangen er fleksibel, så man finder løsninger sammen med bygherre, borgere, interessenter og kommunen,” siger Brian Schmidt, projektleder i TVIS.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk