Alfred Nobels Bro

I Københavns Sydhavn, ved Teglholmsløbet ved Enghave Brygge, opfører Arkil en ny bro for Københavns Kommune. Broen er døbt Alfred Nobels Bro, og er ikke blot en bro mere i porteføljen af broer i Københavns Kommune – men nærmere en skulptur. 

Facts

Projektperiode
2017-2018
Bygherre
Københavns Kommune
Kontraktsum
42,5 mio. kr.

En arkitektonisk bro i Sydhavnen

I kanalen står broen på fire fundamenter bestående af spunsgruber, der efterfølgende er udstøbt med beton til -3.50 under normal vandstand. Denne betonprop danner fundament for brosøjlerne, som står op af spunskasserne. Broen snor sig i alle tænkelige retninger, hvilket bl.a. har givet udfordringer omkring fundamenter og pæle til forskalling og stillads. 

Til at bære selve brostilladset, som brodækket skal støbes på, er der vibreret og rammet 257 H-profiler i kanalbunden. Det har været en meget stor udfordring at placere pælene, fordi de er placeret meget nøjagtigt mellem store el- og gasledninger, som ligger på langs i kanalen og som ikke må berøres eller beskadiges.

GPS sikrer præcis styring

Hele processen er blevet styret og overvåget af Arkil Fundering & Vandbygnings teknikere og tilsyn fra såvel bygherre som Energinet under hele rammearbejdet. Alt er fulgt og kontrolleret via GPS. Det gælder både placeringen af spuns og pæle, men også korrekt orientering af pram og prammens støtteben for at undgå skader på ledninger. Og det er lykkedes at udføre hele funderingen uden utilsigtede hændelser undervejs.

Vibrator og efterramning

Pælene er nedbragt i en kombination af vibrator monteret på 25 tons gravemaskiner samt efterrammet med en Junttan PM23 rammemaskine. Da kanalbunden består af meget bløde jordlag øverst efterfulgt af hård kalk, har denne kombination af maskiner været nødvendigt.

Det hele er udført fra prammen ”ULLA”, der med sine 11 x 31 meter passer godt til opgaven, da afstanden mellem spunsgruberne kun er 14 meter.

Projektet er udført af:
Bro & Beton, Fundering A/S, Vandbygning

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk