Bjergmarkens renseanlæg

Arkil har opført nyt ristehus på Bjergmarkens Renseanlæg i Roskilde. Projektet omhandler etableringen af en ny forbehandling på det eksisterende Renseanlæg Bjergmarken.

Facts

Projektperiode
Januar 2021 - sommeren 2023
Bygherre
Fors A/S
Kontraktsum
51 mio. kroner

In-situ støbt bygning

Projektet består af et forbehandlingsanlæg med et nyt in-situ støbt sand-og fedtfang, nyindløbspumpestation og bygværk til modtageranlæg for septisk slam. Alle tre bygværkerer ligger under jorden.

Foruden arbejderne med bygninger og bygværker skal der udføres en række ledningsarbejder med store og små dimensioner, samt flere kritiske omkoblinger af de eksisterende tilløbsledninger til det nye, færdige anlæg.

Mange fagdiscipliner i udførelsen

 

  • Anlægsarbejder, store ledninger, udgravninger, terrænreguleringer og befæstelsesarbejder
  • Overpumpninger af store mængder spildevand for at sikre forsat drift på det eksisterende anlæg
  • Funderingsarbejder, betonpæle, indfatningsvægge og grundvandssænkning
  • In-situ støbte betonkonstruktioner
  • Betonelementmontage
  • Diverse håndværksdiscipliner, tømrer, tagdækker, VVS, maling og epoxy-behandling 

entreprenørprojektering

Der er i projektet også entreprenørprojektering bestående af følgende discipliner:

  • Udvendige sandwichelementer, indvendige bærende vægelementer (herunder konsoller til kraner), huldækselementer og tagkonstruktion
  • Varmetabsberegninger, herunder isoleringstykkelser (vægge, gulve, tag) og komfortventilation
  • VVS-installationer
  • Ventilationsanlæg, indeholdende komfortventilation og punktudsugningsanlæg
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk