Dalbro ved Gubsø i Silkeborg

Arkil udfører en 335 meter lang dobbelt dalbro ved motorvejsudbyggelsen rundt om Silkeborg for Vejdirektoratet. Broen er placeret i et vådområde – og hele opførelsen af broen udføres under hensyntagen til og respekt for de §3 beskyttede vådområder.

Facts

Projektperiode
2013-2016
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
97,6 mio. kroner

Bro på blød bund

Arkil har totalentreprise på at udføre en etape af Aarhus-Herning motorvejen, en dalbro og dæmning i et naturområde vest for Silkeborg.

Broen skal føre Aarhus–Herning motorvejen henover Gubsø - en ca. 400 meter lang blødbundsstrækning. Opgaven omfatter udover 335 meter motorvejsbro også opførelse af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området.

Ny teknik forbedrer bunden

Brobyggeriet er udfordret af Gubsø Mose, hvis bund er fyldt med gytje, en buddingsagtigkonsistens som rækker ned i 26 meters dybde. Gytjens konsistens betød, at Arkil måtte finde en alternativ måde at etablere udgravning til støbning af tre af de ialt 13 fundamenter, broen hviler på. Arkil Miljøteknik har udviklet en særlig stabiliseringsteknik, som blandt andet har været benyttet på Kolding Havn, og som nu også anvendes med succes på Gubsø-projektet. Cementstabiliseringen går ud på at tilføre gytjen cement, til det får konsistens som almindelig håndterbar jord.

Arealerne omkring Gubsø har været drænet siden 1882, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at arbejdet skal planlægges og udføres med mindst mulig påvirkning på det eksisterende miljø. Dalbro og motorvejsdæmningen opføres i en højde, der tillader, at vandstanden i Gubsø kan stige.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk