Glostrup Sygehus

Vi står i spidsen for et markant råhusbyggeri i fem etager ved Glostrup Sygehus. Byggeriet skal fremover rumme det nye neurorehabiliteringscenter på Glostrup Sygehus.

Facts

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Region Hovedstaden
Kontraktsum
N/A

Elementbyggeri og in-situ støbt beton

Råhusentreprisen i Glostrup-projektet består af i alt fem hovedbygninger på tilsammen 25.000 m2, hvoraf der er to små bygninger, et varmtvandsbassin med gymnastiksal samt tre større bygninger på fem etager. Herunder har vi udført en in-situ støbt betonkælder.

Byggeriet består primært af elementbyggeri og in-situstøbt beton, som bæres af søjler, bjælker og dæk afsluttende med tagdækelementer efterstøbt med profileringsbeton. Byggeriet involverede foruden ”Bro & Beton” også vores anlægsafdeling i forbindelse med jordarbejdet. 

Byggeriet omfattede: 

Ca. 4.500 kvm kælder insitubeton – fundamenter – vægge – terrændæk:

• Heraf 1 multihal (idrætshal) i dobbelt højde kælder -stueetage.

• 1 varmtvandbassin inkl. omklædningsfaciliteter, i dobbelt højde kælder -stueetage.

• Øvrig kælder teknik og depot rum.

• 3 stk. insitu elevator/teknikskakte, fra kælder til tag over 4. etage.

• 5 stk. flugtvejs trappeskakte kælder til tag over 4.etage.

Ca. 3.000 kvm sengeafsnit og fællesareal pr. etage stue til 4.etage:

• Søjler – bjælker – vægge - huldæk, betonelementer.

• Tagdæk over stueetage varmtvandsbassin og multihal TT-dækelementer.

• Elevator- teknik- og trappeskakte insitubeton.

 

Højt specialiseret genoptræning

Det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup samler højt specialiseret behandling og genoptræning af mennesker med skade på hjerne og rygmarv i Østdanmark. Byggeriet er på 25.000 kvm og indeholder 125 sengestuer, ambulatorier, træningsrum, multihal, træningsbassin, forskningsafsnit og avanceret rehabiliteringsteknologi.

Hele projektet var udbudt i seks entrepriser. Hoffman A/S vandt byggepladsentreprisen, Arkil A/S råhuset, Juul & Nielsen lukningsentreprisen, Jakon A/S apteringsentreprisen, Wicotec Kirkebjerg A/S installationsentreprisen og HedeDanmark vandt landskabsentreprisen.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk