Køge Perronbro

Arkil har for Køge Kyst P/S udført etablering af en 100 meter lang og 19,2 meter bred perronbro mellem Stationstorvet og Collstrupgrunden over Køge Station, Ivar Huitfeldsvej og Østre Banevej. Broen er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten A/S.

Facts

Projektperiode
2016-2017
Bygherre
Køge Kyst P/S
Kontraktsum
38,5 mio. kr.

Samarbejde på tværs af afdelinger

Arkil udførte broarbejdet med blandt andet borede søjlefundamenter og pælerammede trappefundamenter – herunder har vi støbt fundamenter og søjler.

Herudover har vi monteret stålelementer i Cortenstål, elevatortårne, trapper, rækværker, trinforkanter i stor betontrappe, udført apteringer på bro samt afvanding fra broen og langs banen.

Undervejs har vores medarbejdere fra Miljøteknik udført grundvandssænkning, mens vores funderingsafdeling har stået for ramning og boring af pæle i sporspærring.

Fakta om projektet

Gangbroen er den anden af tre nye forbindelser, som Køge Kyst anlægger for at binde Køge bedre sammen på tværs af banen. Køge Kyst er i forvejen i gang med at anlægge en vejtunnel for biler nord for bymidten, og senere følger en ny underføring syd for stationen, mellem stationsområdet og Søndre Havn.

Broen er 90 meter lang, 20 meter bred og måler 7 meter fra oversiden til jordniveau. Højden betyder, at den er klargjort til den planlagte elektrificering af banen. Arkil havde hovedentreprisen og beskæftigede undervejs ni betonfolk, én formand samt en entrepriseleder sammen med folk fra både anlæg i Greve og fundering. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk