Merry Karreen

På Tingvej på Amager er en gammel biografbygning blevet revet ned. På stedet skal der opføres et råhus som en del af boligkarreen Merry Karreen. Huset kommer desuden til at indeholde en parkeringskælder, en Aldibutik samt boliger i op til fjerde sals højde. 

Facts

Projektperiode
2018-2019
Bygherre
Amagerbrogade 82 ApS
Kontraktsum
33,0 mio. kr.

FUNDAMENT TIL RÅHUS

I forbindelse med nybyggeriet på Tingvej står vi for at etablere en byggegrube på det 1000 kvadratmeter store areal.

Der skal laves en parkeringskælder med bundplader og vægge i byggegruben, hvor der også skal støbes betondæk in-situ, ligesom der bygges en tilkørselsrampe.

I stueetagen skal der laves en Aldibutik, mens der skal etableres to trappe-og elevatoropgange til de lejligheder, der skal være på henholdsvis 1. 2. og 3. sal.

INTERNT SAMARBEJDE

Bro & Beton står for råhusbyggeriet, mens Fundering og Miljøteknik sammen med Anlæg står for jord, grundsvandssænkning samt spunsarbejdet.

Projektet er udført af:
Anlæg, Fundering, Råhuse og anlægskonstruktioner, Miljøteknik

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk