Opførelse af ny kedelbygning i Skødstrup

Arkil har for Ørsted opført en 11 meter høj kedelbygning på Studstrupværket i Skødstrup. Bygningen, som rummer fire elkedler med tilhørende udstyr, to transformere og el-tavler, er på ca. 610 m2.

Facts

Projektperiode
December 2021 - Oktober 2022
Bygherre
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Kontraktsum
15 mio. kroner

En totalentreprise med kompakt tidsplan

Bag kedelbygningen er der installeret permanent spunsvæg mod eksisterende skråning. Bygningen er opført i betonelementer, med in situ støbte fundamentsbjælker, terrændæk og kar.

Arbejdet er udført i totalentreprise med meget kompakt tidsplan.

 

Arbejde på elværk

Arbejdet er udført på Ørsteds værk i Skødstrup. Der er i hele processen taget højde for de specielle krav, der er for at arbejde på et elværk. Lige fra godkendelse i portvagten til procedure-beskrivelser.

Begrænset plads

En udfordring ved opførelse af kedelbygningen er, at vi på den ene side af byggefeltet er afgrænset af en kølekanal, mens vi på en anden side har en skråning op mod værkets friluftstation og en trappe/kabelkanal op ad skråningen. Derudover er eneste adgangsvej til byggefeltet fra nordøst-siden.

Det snævre byggefelt og den begrænsede adgang til området medfører dels begrænset plads at arbejde på, dels begrænset plads til oplag af materialer indenfor byggefeltet. Planlægning og koordinering igennem hele byggeperioden mellem de forskellige faggrupper er derfor alt-afgørende for det gode samarbejde på pladsen og ikke mindst en succesfuld udførelse af projektet indenfor projektets tidsramme.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk