Air-sparging/vakuumventilering af ca. 84.000 m³ jord

For en privat kunde har Arkil udført oprensning af en større olieforurening på 7.000 mi en dybde på ca. 10-14 mut. 

Facts

Projektperiode
2020-2025
Bygherre
Privat kunde, Jylland
Kontraktsum
7,3 millioner kr.

Afværgeanlæg etableret til større olieforurening

Til oprensning af en større olieforurening for en privat virksomhed blev der ultimo 2019 etableret og idriftsat et afværgeanlæg, bestående af:

62 Airspargeboringer
14 Vakuumekstrationsboringer
  8 Moniteringsboringer

Areal ca. 7.000 m2
Dybde ca. 10-14 mut.

Hvad er Air-sparging?

Princippet i air-sparging med vakuumventilation er at letflygtige kulbrinter strippes fra grundvandet til den indblæste luft fra air-sparge boringerne, som efterfølgende stiger op i den umættede zone, hvor den fjernes ved vakuumekstraktion.

Støjdæmpet air-spargeanlæg

Anlægget er støjdæmpet og kompressor hhv. vakuumpumpen er placeret i lukkede støjdæmpe rum, indbygget i containeren.

Airsparge enhed:

  • 100 m3/t med op til 1 bars overtryk.
  • Fordelt på 6 grupper á 10 boringer med aut. luftfordeling mellem boringerne.

 

Vakuumboringer til oprensning

Vakuumekstrationsenhed indeholder:

  • 14 suge/vakuumboringer.
  • Knock-out pots med aut. kondenstømning.
  • Qmax 1.000 m3/t (Max 300 mbar)
  • Separat flowmåler på hver boring.
  • Kul kapacitet 2 filtre med 550 kg.
  • Kondensudskiller
  • Aut. Flow-/ og PID-målinger.
  • 100% rustfri installation.


Læs mere om miljøteknik 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk