Cementstabilisering af havneslam

Arkil har for Kolding Havn udført en cementstabilisering af ca. 50.000 m³ slam i deres gamle indspulingsbassin. 

Facts

Projektperiode
2011-2012
Bygherre
Kolding havn
Kontraktsum
8,5 mio. kroner

Arkil har for Kolding Havn udført en cementstabilisering af ca. 50.000 m³ slam i deres gamle indspulingsbassin. Ved at stabilisere depotets øverste 4,5 meter slam i en 18 meter bred randzone ved tilsætning af cement, sikres stabiliteten af det nuværende depot (hvilket den gamle træspuns ikke længere kunne garantere), samtidig med at depotets levetid forlænges.

Arkil – Miljøteknik har selv udviklet mixerteknikken og specielt tilsætningssystemet til dosering af cement. Slammet homogeniseres til en næsten flydende masse, samtidig med at cementen tilsættes med kilos nøjagtighed. Forbruget af cement er 100 – 120 kg per m³ slam afhængig af den ønskede styrke jorden skal have efter stabiliseringen. Med denne mængde opnås en konsistens som ler, som kan bære en forhøjning af bassinets dæmning hvorpå kapaciteten kan øges. Produktionen på Kolding Havn var ~500 m³ slam pr. dag når der ikke var væsentlige hindringer i jorden.

For at kunne dokumentere udførelsen, anvendes GPS-satellitter til bestemmelse af hvert mixerfelt (som er ca. 3 m²), samtidig med at tilsætningen af cement logges med en nøjagtighed på få kilo pr. mixet felt. Alt styres via trådløs betjening fra kabinen i gravemaskinen, og alle data oploades kontinuerligt til en WEB-server, hvor alle implicerede parter kan hjemhente data.

KONTAKT

 

 

Kim R. Jensen
Produktionschef

Tlf.: + 45 4041 6797
Mail.: krj@arkil.dk

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk