Cementstabilisering ved Gubsø

Arkil udførte en etape af Aarhus-Herning motorvejen, hvilket blandt andet indbefattede en dalbro og dæmning i et naturområde vest for Silkeborg. Broen fører i dag motorvejen henover en cirka 400 meter lang blødbundsstrækning kaldet Gubsø.

Facts

Projektperiode
2013-2016
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
97,6 mio. kroner

Bro på blød bund

Opgaven omfattede, udover 335 meter motorvejsbro, også opførelsen af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området.

Broen fører i dag Aarhus–Herning motorvejen henover Gubsø - en ca. 400 meter lang blødbundsstrækning.

Arealerne omkring Gubsø har været drænet siden 1882, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betød, at arbejdet skulle planlægges og udføres med mindst mulig påvirkning på det eksisterende miljø. Dalbroen og motorvejsdæmningen blev opført i en højde, der tillader, at vandstanden i Gubsø fremover kan stige.

Ny teknik forbedrer bunden

Brobyggeriet blev udfordret af Gubsø Mose, hvis bund er fyldt med gytje, en buddingsagtigkonsistens, som nogle steder rækker ned i 26 meters dybde. Gytjens konsistens betød, at Arkil måtte finde en alternativ måde at etablere udgravning til støbning af tre af de ialt 13 fundamenter, broen hviler på. Arkil Miljøteknik udviklede en særlig stabiliseringsteknik, som blandt andet har været benyttet på spulebassinet ved Kolding Havn, og som nu også blev brugt på Gubsø-projektet. Cementstabiliseringen går ud på at tilføre og iblande gytjen cement, så det får en konsistens som almindelig lerjord - så der kan udgraves huller uden risiko for jordskred eller brud.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk