Cementstabilisering ved Gubsø

Arkil har totalentreprise på at udføre en etape af Aarhus-Herning motorvejen, hvilket blandt andet indbefatter en dalbro og dæmning i et naturområde vest for Silkeborg. Broen skal således føre motorvejen henover en cirka 400 meter lang blødbundsstrækning kaldet Gubsø.

Facts

Projektperiode
2013-2016
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
97,6 mio. kroner

Bro på blød bund

Opgaven omfatter, udover 335 meter motorvejsbro, også opførelse af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området.

Broen skal føre Aarhus–Herning motorvejen henover Gubsø - en ca. 400 meter lang blødbundsstrækning.

Arealerne omkring Gubsø har været drænet siden 1882, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at arbejdet skal planlægges og udføres med mindst mulig påvirkning på det eksisterende miljø. Dalbro og motorvejsdæmningen opføres i en højde, der tillader, at vandstanden i Gubsø kan stige.

Ny teknik forbedrer bunden

Brobyggeriet er udfordret af Gubsø Mose, hvis bund er fyldt med gytje, en buddingsagtigkonsistens som nogle steder rækker ned i 26 meters dybde. Gytjens konsistens betød, at Arkil måtte finde en alternativ måde at etablere udgravning til støbning af tre af de ialt 13 fundamenter, broen hviler på. Arkil Miljøteknik har udviklet en særlig stabiliseringsteknik, som blandt andet har været benyttet på spulebassinet ved Kolding Havn, og som nu også anvendes med succes på Gubsø-projektet. Cementstabiliseringen går ud på at tilføre og iblande gytjen cement, således det får en konsistens som almindelig lerjord - så der kan udgraves huller uden risiko for jordskred eller brud.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk