Olieoprensning på tidligere flådestation i Grønland

I sommeren 2019 satte medarbejdere fra Miljøteknik kursen mod Grønland for at deltage i et pilotforsøg med oprensning af olieforurenet jord ved termisk oprensning (ESTD) på flådestation Grønnedal i bunden af Arsuk Fjord i Sydvestgrønland. 

 

 

Facts

Projektperiode
2019
Bygherre
Forsvarets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
4,15 mio. kr

Forurenet jord opvarmes og destrueres

Arkil benyttede "Smart Burners" til at opvarme den forurenede jord indtil oliestofferne fordampede, så de kunne ventileres ud og destrueres i de samme oliebrændere, som opvarmede jorden.

Tre medarbejdere brugte fire uger på at bygge anlægget op. En metalkasse med tre kamre til forskellige typer af forurenet jord blev konstrueret og udstyret med varmerør, temperatur og trykfølere samt prøveudtagningsstudser. I driftsfasen justerede to teknikere løbende anlægget og udtog prøver ved forskellige temperaturer. Den rene jord blev herefter kørt tilbage til udgravningerne.

Projektet med opbygning, drift og nedtagning blev udført på lige under tre måneder.

 

 

 

 

Et pilotforsøg under arktiske forhold

I første omgang var der tale om et pilotprojekt, hvor 150 ton olieforurenet jord skulle oprenses ved opvarmning af jorden til 325 grader. Formålet var at vise, om det er realistisk at opføre og drive et anlæg til termisk oprensning under arktiske forhold, hvor sommeren er kort, og på så fjern lokalitet som Grønnedal, med de udfordringer det medfører for logistikken, hvor alt skal sejles fra Danmark.

Efterfølgende skal forløbet evalueres af Forsvarets rådgivere for at beslutte, om metoden med termisk opvarmning med fordel kan anvendes på flere af de forurenede områder ved Flådestationen.

Arkil havde i sensommeren yderligere en entreprise med undersøgelser af de hydrauliske forhold i undergrunden ved flådestationen. 

 

 

Tæt samarbejde under vanskelige forhold

Projekterne er udført for Forsvarets Ejendomsstyrelse med NIRAS som rådgiver. Pilotanlægget var designet af Miljøteknik og blev opbygget med deltagelse af belgiske Haemers Technologies, som leverede brænderteknologien. 

Pilotforsøget var en succes og viste, at teknikken fungerer og renser jorden for olieforurening, ligesom det er realistisk at opbygge og drive anlægget i løbet af en kort arktisk sommer. Håbet er, at teknikken kan bruges til en fuldskala oprensning af olieforureningen på Flådestation Grønnedal og øvrige lokaliteter i andre egne af Arktis.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk