Oprensning af forurenet jord

Arkil Anlæg udførte sammen med Miljøteknik og Fundering en større omlægning af det gamle Kommunekemis depotområde, Klintholm, til et rekreativt område, som med tiden skal kunne benyttes af offentligheden.

Finske Ekokem, svenske Sakab og danske NORD er nu én fælles nordisk miljøvirksomhed med navnet Ekokem.

Facts

Projektperiode
2014 - 2015
Bygherre
Nordgroup nu Ekokem
Kontraktsum
9,2 mio. kroner

Reetablering af natur

På hele arealet er der et net af vandrestier, lige som der er etableret vådområder, stenstrøninger og stenhuler, da der er klokkefrøer i området. I 2017 er det meningen, at offentligheden skal have adgang til området. For at sikre, at området er pænt, når offentligheden får adgang, har Arkil desuden en driftsperiode på to år med i kontrakten, hvor man kontrollerer, at græsset gror, træer og buske vokser, og at der ikke er problemer med affald.

Forurening uvelkommen

For at området ved Klintholm overhovedet kan benyttes og ikke mindst blomstre op som natur igen, skulle der undervejs i forløbet flyttes i alt 25.000 m3 affald bestående af slagger, filterkage og aske. I alt blev ca. 90.000 m2 af det ca. 150.000 m2 store areal berørt.

Ovenpå alt affald blev der udlagt en meter råjord. Al tilkørt jord er kontrolleret for renhed. Der er derudover udlagt en blandet grustype (rodspærre) på ca. 30.000 m2 i 15 cm under råjorden. Og på ca. 20.000 m2 er der udlagt en PEmembran, der er svejset sammen med den eksisterende membran, som lå under deponiet med det formål at indkapsle affaldet.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk