Oprensning af forurenet jord med soil mixing

4000 tons jord i Holte er så kraftigt forurenet med cyanid, tjære og oliestoffer, at Arkil for Region Hovedstaden er med til at oprense forureningen for at sikre drikkevandet. Metoden, som vi benytter til oprensningen, hedder Soil Mixing.

Facts

Projektperiode
2018
Bygherre
Region Hovedstaden
Kontraktsum
9 mio. kroner

Oprensning sker på to måder

Den øverste del af jorden, der hovedsageligt er forurenet med cyanid, graves op og køres til deponering/behandling hos RGS 90. 

Den kraftigste og mest giftige forurening bestående af tjærekomponenter, som ligger helt ned til 15 meter under terræn, fjernes ved hjælp af ”Soil Mixing”.

 

Soil mixing

Soil Mixing er en oprensningsmetode, hvor den forurenede jord røres rundt med en stor ”stavmixer” på to meter i diameter samtidig med, at der blandes persulfat og cement ned i jorden. 

Inden soil mixingen påbegyndes, borer Arkil Miljøteknik en monitoreringsboring til 40 meters dybde. Boringen skal bruges til at overvåge langtidseffekten af oprensningen.

Læs mere på TV2 Lorry

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk