Oprensning af Kærgård Plantage

Arkil har udført en af danmarkshistoriens største miljømæssige oprensninger fra Kærgård Plantage.

Facts

Projektperiode
2008-2009 og 2014-2015
Bygherre
Region Syddanmark
Kontraktsum
20,7 og 16,5 mio kroner

Baggrund

Forureningen i Kærgård Plantage er knyttet til seks gruber, hvor det daværende Grindstedværk deponerede knap 300.000 m3 spildevand i en periode fra 1956-1973. Der er tale om deponering af spildevand med meget store mængder medicinrester og kemikalier som f.eks. 340 tons klorerede opløsningsmidler, ligesom der også er konstateret betydelige mængder kviksølv.

Oprensningen af Kærgård Grube 1 & 2 fandt sted i perioden marts 2008 til september 2009.

Arkil vandt også oprensningen af Kærgård Grube 3 & 4. Denne del af oprensningsarbejdet startede i oktober 2014 og sluttede marts 2015.

 

 

Vi håndterer kraftig forurening

Projektet omfattede bortgravning og bortskaffelse af den kraftigst forurenede jord ved gruberne 1-4. Al jord fra under 10 cm. og ned til ca en halv meter under grundvandsspejlet blev bortskaffet til termisk behandling i Tyskland og Holland. Frasorterede trækonstruktioner blev destrueret ved NORD. Projektet var således til dato én af de mest komplicerede oprensninger i Danmark, specielt hvad angår sikkerhed og arbejdsmiljø for personel.

Oprensningen af Kærgård Grube 1-2 fandt sted i perioden marts 2008 til september 2009. Denne del af oprensningsarbejdet omfattede ialt 5000 tons forurenet slam og sand.

Region Syddanmark har ansvaret for oprensningen af Kærgård Plantage. I efteråret 2014 blev anden fase af oprydningen indledt ved Grube 3 og 4, en entreprise, som Arkil også vandt. I denne etape blev der fjernet ialt 3500 tons forurenet slam og sand. 

2. etape

Se videoen af 2. etape i oprensningen af Kærgård Plantage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk