Oprensning af olieforurenet jord villagrund

10.000 ton olieforurenet jord skulle oprenses ned til mellem 10 og 18 meter under terræn. En del af forureningen lå meget tæt på huset, umiddelbart under husets terrasse, hvorfor en termisk løsning var en skånsom metode til at oprense forureningen effektivt, samtidig med at huset kunne bevares. Huset kunne benyttes i hele perioden.

Opgaven blev udbudt som en graveløsning, men Arkil valgte at afgive et alternativt tilbud på en termisk oprensning, som blev valgt, da den var mere attraktiv ud fra et økonomisk perspektiv.

Facts

Projektperiode
2016-2017
Bygherre
Rudersdal Kommune
Kontraktsum
10 mio. kroner

FLEKSIBEL SKALERING – FLEKSIBELT SYSTEM

126 varmeboringer blev etableret for at opvarme det forurenede område til mindst 220oC, hvor olien overgik til gasform. De opvarmede gasser blev indsamlet via et påtrykt vakuum i jordmatricen og destrueret i flammen i brænderne, således der ikke var noget restprodukt, der skulle håndteres. 
 
Forsyningsnettet på Lindevangsvej kunne ikke levere gas til samtlige boringer i én ombæring, så oprensningen blev udført ad to omgange. ”Område 2”, nederst i haven, blev derfor klargjort, mens ”område 1”, nærmest huset, blev oprenset. Smart Burners ™ systemet er utroligt fleksibelt og skalerbart, og vi optimerer projekterne efter økonomi, og tidsplan efter bygherres ønske. Den samlede driftstid var i alt 134 dage.

 

OPRENSNINGEN VAR SUCCESFULD

Oprensningen blev primært overvåget ved moniteringsboringer for tryk og temperatur i jordmatricen. Derudover blev der udtaget gasprøver fra den ekstraherede luft samt afsluttende jordprøver udtaget med borerig.

Formålet med oprensningen var at fjerne olieforureningen over grundvandsspejlet. De afsluttende jordprøver dokumenterede, at forureningen var fjernet til under bagatelgrænsen således at oprensningen kunne erklæres for værende en succes.

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk