SOIL MIXING, AARHUS HAVN

Arkil Miljøteknik har for Aarhus Havn udført en stabilisering af blødt havbund (gytje) på den yderste mole ved terminalområdet til Molslinjens færger.

Facts

Projektperiode
2020
Bygherre
Århus Havn A/S Jørn Juhl
Kontraktsum
4,15 mio. kroner

Cementstabilisering af havnebassin

Formålet er at sikre, at Hurtigfærgerne ikke spuler de bløde aflejringer og sedimentet fra havbunden væk fra de spunsjern, der holder molerne.

Gytjeaflejringer på havbunden siden sidste istid, kombineret med at en delstrækning af molen gennemskærer en gammel smeltevandsdal, hvor bæredygtig bund pludselig går ned til kote –20 gør, at en delstrækning af ny mole har meget begrænset passivt jordtryk til fiksering af spunsen. Derfor skulle projektet stabilisere gytjen, så molen forbliver stabil. Hurtigfærgernes motorer risikerer at spule bunden op, og det kan skabe en situation, hvor spunsen blotlægges til meget stor dybde.

Målet er at stabilisere havbunden med cement, der fra et gigantisk mixerhoved på to meter i diameter, blandes og homogeniseres i den bløde havbund mellem kote -13 og kote -20 - nede under havoverfladen. Cement hærder fint op, selv om det er under vand og gytje kan sagtens opnå styrker på over 100 kN/m².

Arbejdet udførtes fra en 18 meter bred og 40 meter lang pram hvorpå boreriggen med mixerhoved til nedpumpning af cementblanding var placeret. Arbejdet blev udført om natten, da der ikke kunne arbejdes mens hurtigfærgerne sejlede i havnen.

Arkil har stor erfaring med stabilisering af jord ved soil mixing, men det er første gang at metoden er brugt til at stabilisere jord under havoverfladen.

Projektet blev med succes afsluttet i oktober 2020.

KONTAKT

Kim R. Jensen
Produktionschef

Tlf.: + 45 4041 6797
Mail.: krj@arkil.dk

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk