Termisk oprensning af olieforurenet grund

En defekt villaolietank havde forurenet en grund med 4000 liter fyringsolie. Den forurenede jordmængde blev anslået til at være 1200 ton med forurening ned til 13 meter under terræn primært i moræneler. En tredjedel af forureningen lå under huset. Projektet blev udbudt som en termisk oprensning, da det økonomisk var en mere attraktiv løsning end en graveløsning, fordi huset kunne bevares og grundejer kunne bo i huset i hele forløbet.

Facts

Projektperiode
2017
Bygherre
Roskilde Kommune
Kontraktsum
4 mio. kr.

EFFEKTIV OPRENSNING PÅ PRIVAT GRUND – MED KONTROL OVER GRUNDVANDET

Jordmatricen blev opvarmet til målet på 225 grader C ved hjælp af 33 varmeboringer der blev forsynet med naturgas. Forureningen under huset blev fjernet ved hjælp af 8 skråboringer boret udefra og ned under huset.

Tre boringer til grundvandssænkning sikrede, at jordvolumenet blev holdt tørt for at spare energi og sikre at man kunne komme ”i hus” med opvarmningen, da indtrængende grundvand nedkøler jorden og er den største trussel mod en succesfuld termisk oprensning.

EN BÆREDYGTIG LØSNING TIL OPRENSNING AF JORD

De efterfølgende kontrolboringer dokumenterede, at jorden var ren og grunden blev fritaget for kortlægning.

NIRAS brugte som rådgiver på projektet modellerne RemS + Ecoinvent til at vurdere, at termisk oprensning med bygningsbevarelse var mere bæredygtig end en graveløsning med nedrivning og genopbygning af huset.

Vi kan hjælpe dig med oprensning af forurenet jord

Uanset om du skal have udført et større eller mindre stykke arbejde, så er vi klar til at hjælpe og rådgive dig. 

Læs mere om hvilke opgaver Arkil kan hjælpe dig med både privat og til erhverv.  


Kontakt os

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk