Densiphalt på stort areal i Aarhus

Mellem Arkitektskolen og kulturinstitutionen Godsbanen i Aarhus har Arkil Asfalt udført et ca. 2.000 kvm stort areal med specialbelægningen Densiphalt.

Densiphalt belægningen er efterfølgende blevet slebet og forsejlet, så området nu har et terrazzoagtig udseende, hvor man kan se stenstrukturen.

Facts

Projektperiode
April – Juni 2022
Bygherre
Aarhus Kommune – underentreprenør til Danjord
Kontraktsum

Specialbelægning ved kulturinstitution

Gammel belægning og grus på området blev opbrudt for at sikre samme bundforhold over hele området. Herefter har Arkil Asfalt udlagt bærelag, som består af 8 cm GAB og 5 cm ABB.

Slidlaget er udlagt i 3,5cm Densiphalt. Efter hærdningen er Densiphalt belægningen blevet slebet og forsejlet med en støvbinder, som gør, at belægningen får et terrazzo-agtig udtryk.

Under hele projektets udførelse har det været vigtigt at bevare de gamle jernbaneskinner og flere grænseflader, som er særligt karakteriserende for området, og for at bevare så meget sjæl og historie som muligt. 

HØJ BELASTNING

Området med den nye belægning bliver både brugt til Godsbanens arrangementer, fungerer som passage til den indre bydel og samtidig kører der tung lastbiltrafik.

Derfor var der behov for en belægningstype, som kan klare høj belastning, er særdeles holdbar og som også kunne indfri kravet om en arkitektonisk og udtryksfuld belægning.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk