Motorvejen Bording-Funder

Arkil anlagde i 2011-2012 i alt 12 kilometer motorvejsstrækning mellem Silkeborg og Herning.

Facts

Projektperiode
2011 - 2012
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
134 mio.

12 kilometer motorvej

Arbejdet omfattede anlæg af 12 kilometer motorvej inklusiv de tilstødende ramper, skærende veje samt rasteanlæg.

Undervejs blev der udlagt 208.000 tons asfalt, håndteret 85.000 m³ råjordsarbejder, 95.000 m³ sand og lagt 52.000 m³ stabilt grus.

Samarbejde på tværs

Projektet er et godt eksempel på samarbejde på tværs af Arkil A/S organisationen, da der trækkes på flere forskellige afdelinger f.eks. Arkil Asfalt, Arkil Anlæg, Arkil Vejservice og Arkil Kabel.

For at løfte så stor en opgave som et motorvejsbyggeri er, øges samarbejdet også internt i de enkelte afdelinger f. eks. modtager Arkil Asfalt asfalt fra Arkil’s tre asfaltværker i Jylland, Hasselager, Skrydstrup og Skive.

Arkil Asfalt udlagde de sidste tre måneder i 2011 ca. 380.000 m2 asfalt, svarende til 54 fodboldbaner.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk