Udbygning af E45 mellem Skanderborg og Aarhus S

Arkil udførte tre entrepriser på udbygningen af E45 mellem Skanderborg og Aarhus. Med den tredje og afsluttende belægningsentreprise fuldendte vi asfalteringsopgaven på den 15 kilometer lange strækning.

 

Facts

Projektperiode
2017-2019
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
102,6 mio. kr

Tredje entreprise i træk

Det var tredje gang, Arkil udførte arbejde på strækningen E45 mellem Skanderborg og Aarhus S. I 2017 udførte vi en forstærkning af nødsporene som optakt til selve udbygningen af motorvejsstrækningen. I 2018 udførte vi selve udbygningen fra fire til seks spor, og med asfaltkontrakten lagde vi i 2019 det sidste slidlag, der afsluttede hele motorvejsprojektet. 
 

Asfaltering med stram tidsplan

På den 15 kilometer lange strækning udskiftede vi 8 – 9 cm ABB lag i de eksisterende kørebaner, inden vi udførte slidlag på alle tre nye kørebaner samt nødsporet.
Samlet set blev der produceret og udlagt 85.000 ton asfalt. Asfalten blev produceret primært på vores asfaltværker i Hasselager og Skive. 

Se videoen til venstre, hvordan det forløb.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk