Carlsberg Byen

Vi skaber fundamentet til fremtidens boliger i Carlsbergbyen

På området, hvor Carlsberg indtil for 10 år siden havde fabriks- og produktionsbygninger i Valby, er der i øjeblikket en kæmpe transformation i gang. Fra industriområde til trendy bolig- og kulturområde.

En række bygninger blandt andet ud mod Ny Carlsberg vej er revet ned og skal nu gøre plads til flere beboelsestårne. Vi er i gang med tre entrepriser, hvor vi laver alt funderingsarbejdet til tre nye højhuse.

Facts

Projektperiode
2018-2019
Bygherre
Carlsberg Byen
Kontraktsum
20 mio. DKK

OMGIVET AF FREDEDE BYGNINGER

De tre områder, hvor vi udfører funderingsarbejdet er omringet af historiske bygninger, hvoraf flere er bevaringsværdige.

Funderingsholdet er udfordret af at skulle holde sig under tre mm/s med meget hårde rammeforhold, da der kun seks meter nede kommer hård moræneler. Samtidig støder medarbejderne på en del rammeforhindringer, blandt andet sten i undergrunden.

I førstnævnte projekt skal der rammes 275 lbm spuns, mens der på de andre to projekter skal rammes henholdsvis 210 og 196 lbm spuns. 

Spunsning foregår med Arkil Funderings to RTG’er, ramning af spunsen sker med en Banut (rammemaskine) mens installering af ankre foregår med maskinen, der bærer navnet Hütte HBR-608/4.

De tre byggegrunde, hvor vi udfører funderingsarbejdet, strækker sig tilsammen ud over et samlet areal på næsten 16.000 m2.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk