Hotel Comwell Nordhavn, strækkonstruktion

I forbindelse med etablering af den nye kanal i Nordhavnen i København, skulle der installeres en spuns foran det nybyggede Comwell Hotel.

 

 

Facts

Projektperiode
2020
Bygherre
KPC København
Kontraktsum
0,7 mio. kroner

Kanalen kræver ekstra sikring af spuns

Byggeriet for Comwell hotellet blev påbegyndt i 2018 af KPC København, hvor Arkil stod for spuns- og pælearbejdet. I 2020 igangsatte man arbejdet med etablering af kanalen, og i den forbindelse blev der installeret en spunsvæg foran Comwell bygningen.

Kanalen skulle være flere meter dyb, og for at sikre stabiliteten af spunsen, forankrede man den i selve bundpladen ved Comwell bygningen. Forankringen bestod af ankerstænger, som blev indstøbt i bygningens bundplade for hver 2,8 meter og fæstnet på den indvendige side af spunsen ved hjælp af en strækkonstruktion.

 

Det var en forudsætning, at denne strækkonstruktion ikke måtte være væsentlig synlig på den udvendige side af kanalen, og derfor kunne man ikke lave et traditionelt ”tryk”stræk. Hele strækkonstruktionen skal sidde på den indvendige side af spunsen for at kunne optage trækkræfter.

 

Specialstræk blev monteret med UNP-stræk

På grund af ændringen, var det nødvendigt at designe et specielstræk. Det blev udført af A1 Consult, som udformede en løsning, hvor der blev opsat konsoller på hvert spunsjern, som blev boltet fast på spunsen. Disse konsoller skulle optage de store trækkræfter, og blev derfor speciallavet på et værksted, så man ikke skulle udføre og kontrollere svejsearbejdet ude på byggepladsen.

Der blev derefter monteret et fordelingsstræk i form af et dobbelt UNP-stræk, hvor ankerstænger blev monteret på. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk