Kajanlæg ved Frederikshavn Flådestation

Arkil Fundering har vundet udbuddet af renoveringen af kajanlægget ved Flådestationen i Frederikshavn.

Flådestationen i Frederikshavn skal renoveres for ialt 293 millioner kroner. Renoveringen er delt op i to entrepriser; kajanlæg og el-anlæg. Det er kajanlægget, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået kontrakt med Arkil Fundering om at renovere. Arbejdet består i både en renovering og opgradering af Flådestationens kajanlæg.

Facts

Projektperiode
2016
Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
147 mio. kroner

Renovering for 300 mio. dkk.

På Danmarks nordligste flådestation har Arkil Fundering og Vandbygning udført en omfattende renovering af kajanlægget. 

Arbejdet har blandt andet indbefattet ramning af nye spuns i kajkanten. Derudover er hele kajanlægget blevet udvidet markant. I alt er 1570 meter bolværk blevet renoveret og 700 meter nyt bolværk er etableret.

I alt er flådestationen blevet renoveret for cirka 300 millioner kroner.

Mellem den nye kaj og den eksisterende del af molen i den sydligste del af flådestationen har Arkil opfyldt et havbassin, således at der er blevet ekstra plads til at stille containere, parkere biler m.v.

Der er også sket en uddybning af selve havnebassinet, der er blevet uddybet med en meter, således at den samlede dybde nu er otte meter. Et nyt slæbested er i samme ombæring blevet bygget sammen med et el-anlæg. 

Mere oplagringsplads til stationen

Flådestationen har brug for mere oplagringsplads, og derfor er en del af opgaven i forbindelse med den nye kaj at fylde op helt ud til molen til højre, som afgrænser søværnets område mod syd.

Anlægs- og belægningsarbejdet udføres af Arkil Anlæg, Aalborg.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk