Nivå havn

For at beskytte Nivå Havn i Fredensborg Kommune og det omkringliggende beboelsesområde mod fremtidig storme og højvande, forhøjes et eksisterende dige til 2,5 meter.

Facts

Projektperiode
2018
Bygherre
Fredensborg Kommune
Kontraktsum
2,0 mio. kroner

KLIMASIKRING AF HAVN

Som følge af et større antal storme og deraf forhøjede vandstande har der gennem flere år været problemer med oversvømmelser i det meget lavtliggende beboelsesområdet nord for Nivå Havn.

Mellem beboelsesområdet og havnen ligger en fredet sø, som afgrænses til hav og havn af et dige. Digekronen ligger ca. 0,5 meter over havniveau, hvilket gør, at havet oversvømmer søen og dermed også beboelsesområdet ved højere vandstande.

REGULERING AF VANDSTAND

Som løsning blev diget forhøjet med lerholdigt og dermed impermeabelt jordfyld til kote + 2,1 meter ud mod havet. Diget blev beklædt med stensikring. Mod havnen blev der etableret en pæleflangevæg i azobe-tømmer til kote +1,8 meter.

For at kunne vandstandsregulere og stadig opretholde et naturligt vandskifte i søen blev der etableret to rør gennem lerdiget med påmonterede pladeventiler, som efterfølgende kan håndteres ovenfra med et håndhjul.

Mængder: Etablering af 190 meter pæleflangevæg i Azobé, indbygning af 600 m3 lerholdigt jordfyld, udlægning af 250 m3 sten og etablering af 2 stk. Ø1000 PE gennemløbsrør med monterede pladeventiler.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk