9. juli 2021

Efter Esbjergs gågade er vi nu i gang med sidegaderne

Arkil udfører sidste etape på Esbjergs gågade

Danmarks længste gågade er afleveret efter syv års renovering, og nu er flere sidegader vundet på point.


Det er et erfarent hold, der nu er gået i gang med at renovere en række af sidegaderne til gågaden i Esbjerg. Efter syv års arbejde fordelt på fem etaper har vi lagt i omegnen af 1 mio. granitsten, og frem mod sommeren 2022 kommer vi til at forskønne Borgergade, Smedegade og Jyllandsgade.

Med undtagelse af den mest trafikerede del af Borgergade – der beholder en kørebane med asfalt – laver vi ny belægning i vejenes fulde bredde. Hvor gågaden blev lagt med tilhuggede granitsten, bliver de tre sidegader lagt i chaussesten. Her kommer brolæggernes lange erfaring for alvor i spil, når stenene skal lægges i forskellige mønstre.

I udligningszonen nærmest bygningerne kommer chaussestenene til at ligge i lige skifte. Dernæst kommer nye fortove i granitfliser, og på den anden side af fortovene lægger vi chaussesten i lige skifte på parkeringspladser og i bueforbandt på indkørslerne. Kørebanen lægger vi i dobbelt bueforbandt, så det giver et bølgende mønster, som matcher belægningen i gågaden.

- Det er fantastisk at være med til, siger brolægger John Oldager og fortsætter:

- Her skal man virkelig bruge hovedet, så man lægger sten i den rigtige størrelse med den optimale side opad samtidig med, at bølgens runding bliver ført videre i en blød bue.

Hensyn vægter tungt

Fra Arkils Stürup-afdeling i Esbjerg fortæller projektchef Kim Mejer, at der er masser af erfaring at trække på. Sideløbende med det store projekt i gågaden har Stürup foretaget kloakarbejder i flere af sidegaderne, og det har blandt andet givet erfaring med, hvordan arbejdet er til mindst mulig gene for de borgere, som bor og færdes i området.

- Den største udfordring bliver indkørslens til Føtex’ parkeringshus i smedegade. Her ordnede vi kloakarbejdet om natten, men brolægning kræver dagslys, så her er vi nødt til at spærre for trafikken en dag eller to, siger han og tilføjer, at afspærringen naturligvis vil blive varslet i god tid.

Ligesom hensynet til borgere og erhvervsdrivende har været en vigtig del af arbejdet i gågaden, spiller det også en stor rolle i sidegaderne. Derfor kommer projektet til at foregå i etaper, selvom det ville være det hurtigste at tage en hel gade af gangen.

I skrivende stund er arbejdet med den nordligste del af Borgergade nået så langt, at alle beboere vil have uhindret adgang til deres indkørsler, når brolæggerne i dag går på en velfortjent sommerferie.

Gå hele gågaden igennem på få sekunder

KONTAKT

Kim Mejer
Projektchef

Tlf.: 26884411
KME@arkil.dk

OM PROJEKTET

Opgave: Brolægning af 1360 kvm fortov og 3400 kvm chaussesten. Plantning af træer, opsætning af master til vimpler, fuglekasser etc.

Sted: Bredgade, Smedegade og Jyllandsgade i Esbjerg

Tidshorisont: Ca. 12 mdr.

Bygherre: Esbjerg Kommune


 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk