Det nye Frihedsmuseum

I perioden 2017-2019 udførte Arkil råhusbyggeriet på det nye Frihedsmuseum. Arbejdet på projektet omfattede bl.a. afstivede byggegruber, arbejde med spuns og jordankre, grund-vandssænkning, 1.396 m3 in-situstøbte betonkonstruktioner og råhusbyggeri med betonelementer, kompositkonstruktioner og stålkonstruktioner.

Facts

Projektperiode
2017 - 2019
Bygherre
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen
Kontraktsum
36,1 mio kr.

Byggegrube dannede grundlaget for kælderetagerne

Råhusbyggeriet, der udgør det nye Frihedsmuseum, er i alt fire etager højt, hvoraf de to etager ligger under jorden. Den største del af konstruktionen ligger derfor under jorden. Inden selve råhusbyggeriet gik i gang blev byggegruberne, der skulle udgøre fundamentet til kælderetagerne, udgravet og etableret.  

Museet er placeret i det centrale historiske København, og indbefattede håndtering og hjælp til arkæologiske undersøgelser.

Grundvandet var en af de store udfordringer

Udførelsen af en dobbelttæt kælderkonstruktion og håndtering af grundvandet var én af de store udfordringer ved projektet, da kælderen skulle graves seks meter ned. 

Derudover blev der etableret lodrette jordankre for at sikre, at vandet i undergrunden ikke pressede bunden op.

Arkils andel af råhus-projektet blev udført som et internt partneringprojekt, der involverer både funderingmiljøteknikbro & beton samt anlægsafdelingen hovedstaden.

Historisk undergrund

Medarbejdere fra Københavns Museum undersøgte undergrunden, hvor det kommende Frihedsmuseum skal ligge. De fandt f.eks. et afvandingsanlæg fra 1600-tallet.

Den samlede bygning er 1.600 kvadratmeter, og hertil kommer ankomstpladsen uden for bygningen, der er beregnet til ophold, udeservering, arrangementer mv.

Læs mere om det nye Frihedsmuseum på: http://natmus.dk/museerne/frihedsmuseet/ 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk