8. maj 2024

Historisk miljøopgave underskrevet på Høfde 42


Kontrakten blev underskrevet af regionsrådsformand Anders Kühnau (tv.), Arkil A/S' adm. direktør Michael Hansen og Palle Knudsen (th.), der er divisionsdirektør i Arkil Fundering. Foto: Flemming Jeppesen

Den største oprensning i Danmarks historie bliver nu en realitet, efter at underskrifterne er sat på kontrakterne. 

Det var som om, at østenvinden blæste med historiens vingesus på Harboøre Tange i går. For selvom der basalt set blot blev skrevet under på et stykke papir, blev der også skrevet Danmarkshistorie. 

Kontrakten omhandler Danmarks hidtil største oprensning af en generationsforurening: Cheminovas gamle depot på Høfde 42, som i dag indeholder over 100 ton forurenende stoffer. 

Aftalen betyder, at den komplekse forurening, der i generationer har skæmmet området, nu renses op frem mod 2030.

"Oprensningen af Høfde 42 er en vigtig opgave for Arkil. Det er ikke uden en vis stolthed, at vi kaster os over en opgave af så væsentlig betydning for miljøet og dem, som kommer til at færdes i området. Men det er også en opgave, som igennem næsten 20 år har spøgt i bevidstheden hos flere af Arkils medarbejdere, fordi vi har været her før. Tilbage i 2006 havde vi æren af at indkapsle forureningen, og siden da har vi opnået en betydelig erfaring med oprensning af forureninger i både Danmark og Sverige, som vi kan trække på nu," siger Arkils adm. direktør Michael Hansen.

Første skridt

Tre virksomheder har været prækvalificeret i EU-udbuddet af opgaven, og i slutningen af marts 2024 besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, at der skulle indgås kontrakt med Arkil A/S. Efter at finansieringen til oprensningen er kommet på plads, er der nu indgået en aftale.

- I dag har vi endelig taget det første konkrete skridt i oprydningen af en af Danmarks største miljøskandaler, Høfde 42-depotet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau og fortsætter: 

"Det er kulminationen på en lang og sej kamp gennem mange mange år, hvor først teknologien til overhovedet at kunne løse opgaven skulle findes – og dernæst pengene til at gøre det. Den del er vi nu i mål med takket være dygtige danske virksomheder, samarbejdende fagfolk i regionen, insisterende ildsjæle og tålmodig politisk dialog. Med dagens underskrifter har vi forpligtet os til at komme resten af vejen også. Det er historisk. For Harboøre Tange, for Region Midtjylland og for Danmark."

Velkendt teknologi

Nu begynder det store arbejde med at indhente de relevante tilladelser og godkendelser fra myndighederne. Det forventes at tage omtrent halvandet år, og derefter kan selve oprensningen gå i gang. 

- Det er ikke uden stolthed, at vi nu kaster over en opgave, der i så høj grad kræver en både fleksibel og innovativ tilgang. Både på grund af forureningssammensætningen og på grund af den unikke – og til tider barske – beliggenhed ved Vestkysten. Vi glæder os til at føre oprensningen ud i livet, og vi glæder os til samarbejdet med Region Midtjylland samt vores samarbejdspartnere fra WSP og Haemers Technologies," siger Michael Hansen.

Selve oprensningen vil ske med en velkendt teknologi, der dog her kommer i spil i så stor en skala, at det tiltrækker international bevågenhed. 

Et af kravene i udbuddet har blandt andet været, at der skal bruges opvarmning (termisk oprensning) til at fjerne forureningen. Oprensningen skal foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området af både sikkerheds- og klimahensyn.

Her kommer vi til at udnytte, at forureningen allerede er omkranset af den spunsvæg, som Arkil satte tilbage i 2006. Indenfor spunsen skal der etableres fire ”behandlings-celler” på hver ca. 6.200 m3 med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.

Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden/sandet er behandlet.

Oprensningen forventes at være gennemført i 2030.

 

KONTAKT

Palle Knudsen
Divisionsdirektør, Arkil Fundering

TLF.: 21 69 64 70  
PAK@arkil.dk

FAKTA

Oprensning af generationsforurening ved Høfde 42 i samarbejde med WSP Danmark og Haemers Technologies.

Bygherre: Region Midtjylland

Forventet afslutning: 2030

Det vurderes, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 ton forurenende stoffer, herunder 7 ton kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

Læs mere her.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk