Ligestilling og mangfoldighed

Det er selskabets politik at adressere kønsmæssige ubalancer inden for forskellige typer af stillinger ved aktivt at opfordre kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn til at søge opslåede stillinger og derved over tid reducere ubalancen.

Selskabet fører statistik over kønsfordelingen mellem ansøgere til opslåede stillinger og kønsfordelingen blandt de ansatte, således at der, med rimelige tolerancer, sikres sammenhæng mellem ansøgernes kønsfordeling til et forretningsområde og kønsfordelingen blandt de ansatte og tilsvarende således også for ledende stillinger.

Selskabet tilstræber at indkalde en ligelig andel af mandlige og kvindelige ansøgere til samtale, forudsat at de annoncerede kvalifikationskrav er opfyldt af ansøgere af begge køn.

Selskabet ønsker at sikre, at alle ansatte uanset køn har lige muligheder for at gøre karriere i selskabet.

Aktiviteter og resultater i 2016

I 2016 har Arkil besat 8 ledige chef- eller ledelsesstillinger. Stillingerne blev besat med 1 kvindelig kandidat og 7 mandlige kandidater efter en struktureret proces, der blandt andet inddrog Arkils ligestillings- og mangfoldighedspolitik.

For bestyrelsen er der fastsat et måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer på 40% og måltallet er opnået, da 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Agnete Raaschou-Nielsen og Birgitte Nielsen fungerer således som henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand i Arkil Holdings bestyrelse.

Der er ikke opsat måltal for den kønsmæssige sammensætning i direktionen, som udgøres af tre mænd, eller for de øvrige ledelsesniveauer i Arkil koncernen.

2016 var også året, hvor Arkil løftede en del af samfundsansvaret i forhold til at tilknytte flygtninge i praktik. Dette tiltag har været en positiv oplevelse for alle parter.

Målsætninger for 2016

Arkil vil også i 2017 fortsætte bestræbelserne på at reducere ubalancen mellem kønnene i selskabets ledelseslag ved aktivt at opfordre kvalificerede kvindelige kandidater til at søge chef- og ledelsesstillinger.

Kvindelige ansatte i Arkil koncernen

145 af 1.862 (7,8%)

Kvindelige chefer og mellemledere
i Arkil koncernen


10 af 71 (14%)

Kvindelige medlemmer af direktionen
i Arkil Holding A/S


0 af 3 (0%)

Kvindelige medlemmer af bestyrelsen
i Arkil Holding A/S


2 af 5 (40%)

 

Kontakt

Arkil Holding A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk