29. april 2019

Kalk hjælper anlægsprojekter hurtigere på vej

En metode, hvor man med specialudstyr blander kalk i lerholdig jord, har vist sig at være en tidsbesparende løsning i forbindelse med et projekt, vi har udført for Ikast Brande Spildevand A/S og Ikast-Brande Kommune.

Kalkstabilisering, der normalt bruges ved anlæg af veje for at stabilisere jorden, har vist sig også at være en god løsning ved kloakeringsopgaver og andet anlægsarbejde.

”Kort fortalt skulle man på den traditionelle måde have kørt 7000 m3 jord væk, hvilket ville svare til 291 lastbillæs. I stedet kørte vi tre lastbiler på med kalk”, forklarer entrepriseleder Anders Jochimsen om metoden, der nu også er anvendt ved et byggemodningsprojekt.

Kalkstabilisering bruges tit når man udfører nye vejanlæg. Her anvendes kalken til at øge jordens bæreevne. Det er særligt relevant for bløde, lerholdige jorde, som har en dårlig bæreevne, hvilket også gjorde sig gældende på projektet i Ikast.

Lerjord bliver nemmere at bearbejde

Når kalken tilsættes leret, reagerer det med det vandholdige jord, og der udvikles varme. Varmen gør, at vandindholdet sænkes yderligere. Når der tilsættes kalk, der binder sig til leret og vandindholdet sænkes, får leret en mere løs struktur og bliver dermed lettere at arbejde med. 

Dermed bliver jorden nemmere at bearbejde og komprimere, og bæreevnen forbedres mærkbart. Sådan fungerer det ved vejprojekter, og i forbindelse med et separatkloakeringsprojekt i Kjellerup blev der investeret i udstyr til at stabilisere jorden i ledningsgrave. Det udstyr er der blevet bygget videre på i forbindelse med byggemodningsprojektet i Ikast-Brande. 

Transporten af jord minimeres

Kalkstabilisering foregår med en jordfræser, der er monteret på gravemaskine. Den er specielt god i ledningsgrave, fordi man med den kan komme rundt om brønde og rørledninger,” fortæller Anders Jochimsen om princippet.

"Først og fremmest kan man med kalkstabilisering genanvende råjorden uafhængigt af vejret. Det betyder, at færre mængder jord skal deponeres og erstattes af sand. Samtidig undgår man transporten til og fra udgravningsstedet og det giver dermed en mærkbar miljømæssig gevinst." 

”Ikast Brande spildevand og Ikast Brande Kommune valgte kalkløsningen, fordi de kunne se, at det gavnede både CO2 belastningen samt totaløkonomien,” fortæller Anders Jochimsen videre.

”Efterfølgende har vi vundet en endnu en entreprise samme sted, hvor vi skal kalkstabilisere yderligere cirka 2500 m3 jord for Ikast Brande spildevand. Det viser, at metoden fungerer og er med til at effektivisere et projekt som dette,” slutter Anders Jochimsen.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Henrik Rasmussen
Divisionsdirektør, Jylland Nord

her@arkil.dk
21 70 23 49

Bygherre:
Ikast-Brande Spildevand A/S og
Ikast-Brande Kommune 

"Kort fortalt skulle man på den traditionelle måde have kørt 7000 m3 jord væk, hvilket ville svare til 291 lastbillæs. I stedet kørte vi tre lastbiler på med kalk".

Anders Jochimsen, entrepriseleder. 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk