Kastellet København

På grund af den stigende mængde regnvand trænger den historiske attraktion Kastellet i København til en renovering af dets kloaksystem.

Projektet indeholder omfattende renovering af hele kloaksystemet samt etablering af vandresevoir og belægningsarbejde.

Facts

Projektperiode
2019-2021
Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
108 mio DKK.

SKYBRUDSSIKRING

Skybrudssikringsprojektet kræver en renovering af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort vandreservoir under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes ud i Københavns Havn.

Projektet sættes i gang den 9. september 2019, og det forventes at være afsluttet med udgangen af 2021.
 

Historisk attraktion

Kastellet er et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i det nordlige
Europa.

Det blev bygget fra 1624 af Christian den lV. Kastellet benyttes stadigvæk som kaserne, ligesom det også er en yndet turistattraktion. Arbejdet med skybrudssikring skal udføres, så det stadigvæk er muligt at gå tur på voldene og se på de gamle bygninger.
Der skal ligeledes fortsat være adgang til de små museer på området, hvor man blandt andet kan finde Kastellets Historiske Samling.

Under hele projektet vil arkæologer fra Københavns Museum og andre relevante myndigheder sikre, at arbejdet sker med omhu og respekt for de historiske rammer og sikre eventuelle historiske fund.

FAKTA OM PROJEKTET

I projektet skal der bl.a. bruges:

  • 1350 meter spildevandsledning
  • 3500 meter regnvandsledning
  • 2600 meter drænrør
  • 300 brønde
  • 26.000 m2 brosten optages og reetableres.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk