16. maj 2023

Odico og Arkil nytænker støbearbejde i pilotprojekt


Med en kerne af flamingo (EPS) og en skal af printet plast er forventningen, at to personer kan håndtere Odicos forskalling uden hjælpemidler. Illustration: Odico

Et nyt pilotprojekt mellem Arkil og robotvirksomheden Odico skal vise, om det er muligt at anvende støbeforme af plastik og flamingo (EPS).

Når Arkil i efteråret går i gang med at etablere 438 mastefundamenter for Energinet, kommer dele af støbearbejdet muligvis til at foregå med ny teknologi, der kan betyde markante fremskridt inden for arbejdsmiljø og klimaaftryk.

I et nyt pilotprojekt vil entreprenørkoncernen Arkil og robotvirksomheden Odico afklare, om det er muligt at anvende forskalling i printet plast med en kerne af flamingo, når der på hvert af de 438 mastefundamenter skal støbes fire søjler.

”Projektet er stadig i den spæde opstart, men de indledende takter er lovende, og vi ser et stort potentiale for at styrke arbejdsmiljøet og reducere CO2-aftrykket med teknologien,” siger Jan Schmidt, der er teknisk direktør i Arkil.

Slut med kran og tunge løft

Pilotprojektet bygger på et langvarigt udviklingssamarbejde mellem Arkil og Odico, der tidligere har resulteret i en fliseskærerobot og støbeforme i flamingo til brønde. Formålet med det nye pilotprojekt er at omsætte Odicos ekspertise med robotfremstillede støbeforme til et produkt, der kan erstatte traditionel forskalling.

I det konkrete tilfælde skal der støbes fire runde søjler på hvert af de 438 mastefundamenter. Her vil en traditionel forskalling bestå af valset metal, som med 1,1 meter i diameter og en højde på 1,85 vil blive så tung, at den skal løftes med kran. Selv med en kran som hjælpemiddel er det fysisk krævende at få forskallingen placeret korrekt.

Odicos støbeforme består derimod af fire dele, der kan håndteres af to personer uden brug af hjælpemidler. Derfor er der både potentiale for færre tunge løft og hurtigere arbejdsgange. På CO2-fronten er der forventninger om en gevinst, hvis man kan undgå at bruge en kran til at håndtere forskallingen.

Starter med prøvestøbning

Nu skal en prøvestøbning afklare, om det færdige resultat lever op til kravene, så vejen er banet for at tage pilotprojektet videre til næste fase. Forude venter også beregninger af den forventede CO2-besparelse fra materialer og transport.

”Hvis man vil innovation – og det vil vi i Arkil – må man også investere i at afprøve ny teknologi. Derfor glæder vi os til at se, om vi i fællesskab med Odico kan udvikle noget, der skaber værdi for både virksomheden, vores medarbejdere og omverdenen,” siger Jan Schmidt.

Også fra Odicos side er der store forvetninger til samarbejdet.

"Sammen med Arkil er vi overbeviste om, at vi kan levere effektive og bæredygtige løsninger, der ikke blot vil forbedre produktiviteten og sikkerheden, men også reducere byggeriets miljøpåvirkning. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til at gøre dette pilotprojekt til en succes," siger Alexander N. Andersen, CCO i Odico A/S.

Arkil går i gang med at etablere de mange mastefundamenter i sensommeren 2023. Der er tale om et internt samarbejde mellem flere af Arkils afdelinger, og foruden betonarbejdet omfatter opgaven blandt andet terrænreguleringer, vejtilslutninger, grundvandssænkning og pælefundering på dellokationer.

Projektet er en del af Energinets forstærkning af elnettets jyske rygrad. Læs mere her:
Endrup-Idomlund: Forstærkning af elnettet (energinet.dk)

KONTAKT

JOHANNES HARTKOPF-MIKKELSEN
Kommunikationskonsulent, Arkil

TLF.: 73 22 50 26 
JHMIK@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk