13. november 2018

Partneringprojekt skal separere kloak og regnvand

Arkil indgik i foråret en seksårig partneringaftale med Vejle Spildevand A/S, der blandt andet omfatter et tunneleringsprojekt ned til Vejle Fjord

Kontraktens omdrejningspunkt er kloakseparering og sanering i omegnsbyerne Egtved, Bredballe, Bredsten og Smidstrup omkring Vejle samt i Damhaven i Vejle.

Første område, der skal i gang med kloakseparering, er Bredballekvarteret nord for Vejle Fjord. Her er vi netop gået i gang med et tunneleringsprojekt ved Tagesvej, der skråner ned mod fjorden.

Planen er, at alt regnvand via en regnvandsledning fra Strandvejen skal ledes ned under Tagesvej og herfra ledes videre ud i fjorden.

Tunneleringsprojektet, der varer godt fem uger, er i gang, og kommer til at indebære etableringen af en godt 220 meter lang regnvandsledning. Parallelt med regnvandsledningen er der etableret en ny kloakledning.

Arkil har i forvejen flere partneringaftaler med blandt andre Silkeborg Forsyning (Kjellerup) Aarhus Vand (Aarhus) samt Arwos (Aabenraa).

Bygherre
Vejle Spildevand A/S

KONTAKT

Helgi Snæbjørnsson
Projektchef, Arkil Anlæg

hes@arkil.dk
Tel. 41 87 05 61

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk