PFAS – Afværgeanlæg ved brandøvelsesplads

Arkil A/S har for NIRAS A/S bygget et fuldautomatiseret, mobilt afværgeanlæg til en brandøvelsesplads beliggende ved en lufthavn i Midtsverige.

Under brandøvelser afvandes området til et drænsystem som ledes til en opsamlingstank, hvortil der også ledes vand fra en afværgeboring i området.

Facts

Projektperiode
2019 -
Bygherre
NIRAS A/S
Kontraktsum
-

Pfas renses igennem sand- og kulfilter

Det oppumpede vand renses igennem dobbelt sand- og kulfiltrering i anlægget, inden det udledes til en nærliggende bæk.

Anlægget er bygget i en isoleret, opvarmet 20 fods container, som kan klare en hård, svensk vinter. Det er fuldautomatiseret til selv at starte, når opsamlingstanken fyldes til et vist niveau.

Der er tilkoblet alarmer, som giver vagtpersonale besked ved driftsforstyrrelser. Der er indbygget returskyllesystem med tilkoblet, udvendig rentvandstank.

Afværgeanlægget har en kapacitet på 2.000 liter vand i timen.

Pfas afværgeanlæg på fjerde år i drift

Arkil har opsat og tilsluttet systemet på pladsen og oplært lokalt personale i at stå for almindeligt tilsyn og prøveudtagning. Anlægget overvåges af teknikere fra Danmark, som via en serviceaftale tilkaldes ved behov.

Afværgeanlægget blev installeret i 2019 og er fortsat i drift i 2024.

Anlægget renser for PFAS ved filtrering igennem aktivt kul. Det indgående vand har i driftsperioden siden 2019 i gennemsnit indeholdt mellem 2.000 - 12.000 ng/l PFOS, som er den primære forureningskomponent. Analyser viser, at oprensningsgraden på det udledte vand i hele driftsperioden har været over 99%.

Oprensningskravet fra myndighederne er, at afværgeanlægget skal fjerne mindst 95% PFOS. Dertil kommer, at det udledte vand ikke må have en koncentration af PFOS på mere end 45 ng/l målt som gennemsnit over et helt år, hvilket baserer sig på SGI’s grænseværdier for PFAS i jord og grundvand (SGI, 2015).

Anlægget har i hele driftsperioden opfyldt disse krav.

KONTAKT

Kim Rikard Jensen
Projektchef 

Tlf.: + 45 4041 6797
Mail.: krj@arkil.dk

 

Læs om: Arkil - klima og miljø 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk