PFAS – Afværgeanlæg, grundvand

Arkil A/S har bygget et fuldautomatiseret mobilt afværgeanlæg til rensning af kraftigt PFAS-forurenet grundvand under en brandøvelsesplads i Östergötland i Sverige.

Anlægget skal sikre, at myndighedernes udledningskrav for oppumpet grundvand fra et drænsystem under brandøvelsespladsen bliver overholdt.

Facts

Projektperiode
2022
Bygherre
RGS Nordic AB
Kontraktsum
-

Afværgeanlæg til PFAS-forurening

Anlægget renser op til 10.000 liter vand i timen. Først forfiltreres vandet for jern og suspenderet stof i et NSB170 sandfilter med automatisk returskyllefunktion. Herefter ledes grundvandet igennem tre serieforbundne kulfiltre med specialdesignet aktivt kul hvorved PFAS fjernes. Det rensede vand udledes til et nærliggende afvandingssystem.

Anlægget er bygget i en isoleret, frostsikret 40 fods high cube-container malet i ønsket farve og isoleret i hht krav på funktionsdygtighed i temperaturspandet fra -35°C til +35°C. Af hensyn til arbejdsmiljø for driftspersonel er anlægget udbygget med komplette brugsvandsinstallationer samt øjenskyllestation. Anlægget er fuldautomatiseret til selv at starte, når et fastsat niveau i opsamlingsbrønden nås, og anlægget styrer oppumpningen trinløst fra 0 til 10.000 liter pr. time. Såfremt der opstår kritiske hændelser i anlægget, modtager driftspersonale SMS-besked med angivelse af fejlen.

Arkil A/S byggede og udførte en komplet test af anlægget i Danmark, hvorefter containeren blev fragtet direkte til brugsstedet og tilsluttet af RGS Nordic.

Afværgeanlægget er taget i drift december 2022.

Fjerner mere end 99,9% PFOS

Dimensioneringsgrundlaget ved udbuddet var et indhold af PFAS-11 på op til 20.000 ng/l. Kravet til oprensningens effekt fra kunden var et maksimalt indhold af PFAS-11 stofferne på 90 ng/l og 45 ng/l for PFOS. 

Koncentrationen af PFAS i grundvandet under brandøvelsespladsen er målt til 12.000 ng/l PFAS, heraf 10.000 ng/l PFOS. 

De første vandprøver viser, at PFOS-koncentrationen efter rensning reduceres til 0,21 ng/l. 

Laboratorieanalyserne viser således en oprensningsgrad på >99,9%. 

KONTAKT

Kim Rikard Jensen
Projektchef 

Tlf.: + 45 4041 6797
Mail.: krj@arkil.dk

 

 

Læs om: Arkil - klima og miljø

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk