BRT-strækninger til Plusbus i Aalborg

I Aalborg er etableringen af Danmarks første BRT-forbindelse godt i gang. BRT står for Bus Rapid Transit, hvilket på godt dansk vil sige en hurtig busforbindelse – i Aalborg under navnet Plusbus.

Den første Plusbus-rute er under opførelse med planlagt indvielse i 2023. Ruten løber fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. En nord-syd-gående rute er i overvejelsesfasen.

Arbejdet med den første Plusbus-forbindelse i Aalborg er delt op i 14 etaper med Aalborg Kommune som bygherre. Af de 14 etaper har Arkil ved udgangen af 2021 vundet de seks – heriblandt det store knudepunkt på J. F. Kennedys Plads ved byens banegård, der på anlægssiden er delt op i to etaper foruden et stort betonprojekt, som Arkil også udfører.

 

Facts

Projektperiode
2019-2022
Bygherre
Aalborg Kommune
Kontraktsum

John F. Kennedys Plads

Juni 2021 – december 2022
Entreprisesum: 3,8 + 13,9 mio. kroner

John F. Kennedys Plads ved Aalborg Banegård bliver det vigtigste knudepunkt for byens BRT-busser. Her møder BRT-forbindelsen regionens øvrige kollektive trafik, og pladsen bliver samtidig omdannet til et attraktivt byrum med grønne områder. 
Bygherren har delt arbejdet op i tre entrepriser. Den første gjaldt det indledende anlægsarbejde, dernæst fulgte en beton-entreprise på en kunstfærdig overdækning af Plusbus-stationen, og til sidst venter det afsluttende anlægsarbejde, hvoraf brolægning udgør en stor del. 

Arkil har vundet alle tre entrepriser. I den første blev der udført kloak- og jordarbejde, hvor der blev etableret afvanding, og hvor underlaget til kørebanen blev opbygget. I maj 2021 startede arbejdet med betonoverdækningen af stationen. 

Den afsluttende anlægsentreprise på pladsen løber frem mod udgangen af 2022. Her skal omtrent 20 forskellige granitfliser lægges i et komplekst mønster over et areal på 3500 kvm. Der skal desuden anlægges plantebede og sættes betonplinte i varierende højder over en samlet strækning på 120 meter, som kommer til at fungere som siddearealer. 

 

Jyllandsgade

Marts 2021 – november 2021
Længde: 400 meter
Entreprisesum: 10,9 mio. kroner

I den centrale og stærkt trafikerede Jyllandsgade har det været en høj prioritet for bygherren at sikre fremkommelighed for Plusbusserne og den øvrige kollektive trafik. Det er sket ved at anlægge to busbaner på midten af vejen, der er hævet fem cm over kørebanerne. 

Arkils etape af Jyllandsgade grænsede op til J. F. Kennedys Plads. Med både Kennedy Arkaden og Aalborg City Gymnasium beliggende ud til tracéet forudsatte arbejdet en stor del koordinering for at sikre fremkommelighed for ikke mindst de bløde trafikanter i projektperioden.

 

Østerågade

Marts 2021 – november 2021
Længde: 300 meter
Entreprisesum: 13,4 mio. kroner. 

I forbindelse med forberedelserne til Plusbus har Østerågade op mod Toldbod Plads fået et gevaldigt løft. 

Arbejdet begyndte med opbrydning af den eksisterende granitbelægning, hvoraf noget blev flyttet, og noget blev fjernet. Der blev lavet om på sving, etableret ny afvanding, og kørebanen blev brudt op ned til betondækket. 

Derefter har vi bygget ovenpå igen for at gøre klar til den bane, hvor Plusbusserne skal køre. Samtidig er fortovsarealerne blevet udvidet betragteligt, og efter et sirligt brolægningsarbejde fremstår de nu åbne og indbydende. 

 

Sohngårdsholmsvej

Marts 2020 – februar 2021
Længde: 800 meter
Entreprisesum: 21,9 mio. kroner

Sohngårdsholmsvej er i lighed med Jyllandsgade en af de strækninger i BRT-tracéet, hvor fremkommeligheden for Plusbusserne er prioriteret meget højt. Derfor er der anlagt hævede busbaner på vejens midte, hvor 30 cm brede granitkantsten markerer overgangen til kørebaner til den øvrige trafik på begge sider af busbanerne. Der er desuden anlagt nye cykelstier og fortove.

Ønsket om to busbaner medførte, at det offentlige vejareal på strækningen måtte udvides. Som en del af entreprisen udførte vi desuden kloakarbejder til regn- og spildevand og satte spuns.

 

Skydebanevej

Marts 2019 – december 2019
Længde: 550 meter

Den vestligste del af ruten Plusbus-ruten ud mod endestationen Væddeløbsbanen var Arkils første entreprise på BRT-projektet. Arbejdet omfattede nye fortove, cykelstier og kørebaner adskilt af en gennemgående midterrabat, som flere steder er afbrudt af overkørbare arealer med brosten sat i beton. 

Entreprisen omfattede både kloakarbejder med 600 meter ledning samt ca. 120 brønde, kabelarbejde for diverse ledningsejere og etablering af plantebede i midterrabatten med kalklag og specifikke typer muld.

 

FAKTA

 
 
  • BRT (Bus Rapid Transit) er den internationale betegnelse for en højklasset busforbindelse, der er kendetegnet ved høj fremkommelighed, høj kapacitet og mange afgange.
  • Konceptet låner elementer fra banen, fordi BRT-busserne kører i deres eget tracé og dermed ikke sidder fast i trafikken. Dermed er det også forberedt til førerløs kørsel.
  • Plusbus er den første BRT-forbindelse i Danmark. Den 12 km lange strækning med 22 stationer er under opførelse i Aalborg med forventet indvielse i 2023.  

Kontakt for yderligere informationer

René Hald
Afdelingschef, Anlæg Aalborg

Tlf. 29 68 59 99
REH@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk