PV Greve - OPS samarbejde

Arkil havde i perioden 2014-2023 et OPS samarbejde med Greve Kommune om drift og vedligehold af alle kommunens arealer, veje, vandløb og grønne områder. Samarbejdet etablerede selskabet PV Greve A/S og forestod alle opgaver inden for vej- og parkområdet. 

Facts

Projektperiode
2014 - 2023
Driftsherre
Greve Kommune
Kontraktsum
50 mio. kroner pr. år

Vi holdte Greve ren

Kontrakten med Greve Kommune indeholdt et bredt spektrum af vedligehold- og renholdelsesopgaver i hele kommunen. Renhold af parker, grønne områder, græsslåning, pleje af vådområder og vandløb samt vintertjeneste er nogle af kerneopgaverne.

En central opgave i samarbejdet er asfalt-og belægningsopgaver - herudover pleje af vejrabatter og afvanding samt vejtilsyn. PV Greve tog sig af skilte og udstyr samt udfører mindre anlægsopgaver.

Grøn pleje og vedligeholdelsesopgaver

I juli 2019 overtog PV Greve desuden grøn pleje og vedligeholdelsesopgaver ved kommunens idrætsanlæg, fodboldbaner, institutioner og ældrecentre. Ialt førte vi tilsyn med og renholdte områderne ved ialt 96 kommunale ejendomme i Greve.  

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk