22. januar 2018

Tre måneder genfortalt på otte minutter: Støbning af betondæk i Køge

Arkil byggede i løbet af tre måneder et bærende betondæk under jernbanesporene i Køge. Projektet blev løst på rekordtid takket være en smart fremgangsmåde.

I september 2017 afsluttede Arkil første etape af en ny stiunderføring i det sydlige Køge, der skal binde byen sammen med havneområdet. I løbet af en periode på tre måneder har Arkil bygget overdelen til en fremtidig stitunnel, således at den resterende del af en gangsti under banen kan bygges senere, uden at forstyrre togdriften.

Arbejdet lykkedes med brug af en særlig metode, der blev valgt, fordi teamet skulle arbejde under en allerede planlagt delvis sporspærring i langt størstedelen af projektperioden. Det meste af tiden kunne togene således passere, mens der kun var tre totale weekendsporspærringer i løbet af projektet.

På grund af den forholdsvis korte projektperiode samt dårlige pladsforhold og højdeforskelle i terrænet blev løsningen at præfabrikere et forskallingsstillads og armering i én enhed, som under sporspærringen kunne løftes ind og derefter var klar til støbning med det samme.

Du kan se hele forløbet i time-lapse videoen herunder:

 

FAKTA

  • Betondækkets totale areal er 20 x 19,6 meter.
  • Tykkelsen varierer mellem 80 og 100 centimeter.
  • Den første forskalling, der blev løftet på plads, vejer 58 tons, mens den anden forskalling vejer 40 tons.
  • Der er ca. 400 kubikmeter beton i brodækket
  • Der er ca. 60 tons armering i betondækket

Stiunderføringen under banelegemet er ikke lavet endnu, men der er forberedt for, at man kan etablere den uden at genere togdriften med sporspærringer.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk