9. februar 2018

Vejle Spildevand og Arkil kickstarter seksårigt samarbejde


Robert Schmidt, chef for Plan og Projekt, Vejle Spildevand A/S

Tillid, samarbejde og åbenhed skal være nogle af de centrale kodeord for det flerårige partneringsamarbejde Arkil og Vejle Spildevand netop har indgået.

For at lære hinanden at kende og dermed at gøde jorden for det fremtidige samarbejde mødtes hele projektgruppen fra både Arkil og Vejle Spildevand på et to-dages kick-off workshop forløb på Hotel Sinatur i Haraldskær lidt uden for Vejle. Her blev erfaringer fra lignende partneringprojekter delt – og samtidig fik deltagerne mulighed for at sætte deres præg på, hvad forventningerne er til det kommende samarbejde og hvordan et tillidsfuldt og åbent samarbejde kan fungere bedst muligt.

”Partneringaftalen giver rigtig gode forudsætninger for en innovativ proces, hvor vi sammen kan skabe de bedste løsninger til gavn for vores kunder. Samtidig skal der være plads til fejl, for fejl er en gave vi kan lære af og evaluere på. Men det kræver tillid og åbenhed,” forklarer chef for Plan og Projekt hos Vejle Spildevand, Robert Schmidt.

Kontraktens omdrejningspunkt er sanering og separering af en række kloaksystemer i omegnsbyerne omkring Vejle samt Damhaven i Vejle.

Vejle Spildevand og Arkil indgik kort efter nytår en seksårig partneringaftale.

Kontraktens omdrejningspunkt er sanering og separering af kloaksystemer blandt andet i Bredballe, Egtved, Bredsten og Smidstrup.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk