Marselis Boulevard - Åhavevej

Arkil udførte, som en del af "ASC-konsortiet" Arkil, Stürup og CG Jensen, en omfattende omlægning af Marselis Boulevard. Projektet omfattede etape 1 - en omlægning af Åhavevej fra motorvejen og ind til Marselis Boulevard inklusiv al asfaltering af vejene. 

Facts

Projektperiode
2010-2013
Bygherre
Aarhus Kommune
Kontraktsum
222,5 mio. kroner

Trafikalt knudepunkt

Omlægningen af Åhavevej ved Viby var et omfattende projekt, der blandt andet omfattede en forlægning af motorvejsstrækningen, udvidelse af Åhavevej fra to til fire spor, ombygning af Viby Ringvej, niveaufri skæring i krydset Viby Ringvej og Åhavevej og niveaufri skæring ved Viby Ringvej og Brabrandstien/Rugholmvej. Herudover etablering af en stibro over Åhavevej ved Langenæs samt udskiftning af jernbanebroer ved Langenæs.

Åhavevej, Viby Ringvej og tilslutningen til motorvejen er trafikale knudepunkter i Aarhus. Det betød, at projektet var genstand for stor opmærksomhed fra både trafikanter, virksomheder samt beboere, mens det stod på. Således havde trafikhåndtering og information høj prioritet, og vi bidrog aktivt til at indfri Aarhus Kommunes målsætning om færrest mulige gener for trafikanter og naboer.

Udskiftning af broer

To jernbanebroer og en stibro ved Langenæs skulle udskiftes som en del af Marselis Boulevard projektet. Alle tre broer blev støbt over Åhavevej og herefter skubbet på plads. Jernbanebroerne skulle skubbes på plads i korte, togfri intervaller. Sporene var på intet tidspunkt ude af drift. Derudover krævede arbejdet kortvarige spærringer af Åhavevej. Alle broindskubninger forløb efter planen og til fuld tilfredshed for alle parter.

Arkil Asfalt udlagde 45.000 tons asfalt fra asfaltfabrikken i Hasselager.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk