Arkil asfalt garanterer for kvaliteten

Arkil udfører alle former for asfaltbelægninger og vedligeholdelsesarbejder på motorveje, landeveje, kommuneveje, lufthavne, parkeringspladser, industriarealer, både herhjemme og i udlandet. Arkil sælger herudover asfalt direkte fra vores i alt 11 asfaltfabrikker, hvoraf de fire ligger i Danmark, fem i Tyskland og to i Irland.

I Skrydstrup ved Haderslev, Hasselager ved Aarhus og i Næstved ligger Arkil koncernens asfaltlaboratorier. Her arbejder asfaltdivisionens teknikere konstant på at forbedre eksisterende asfaltprodukter og udvikle nye typer af asfalt og belægninger. Arkil står også for at udføre kontrol af den producerede og udlagte asfalt. I vinterperioden producerer asfaltværkerne varieret. Vi har dog stadig åben for indlevering af opbrudt asfalt samt salg af andre materialer, læs mere om åbningstider m.m.

Vi overholder gældende miljølovgivning. Vi har både anlæg, bro og beton, asfalt og vejservice som en del af vores forretningsområde, og kan derfor udføre totalentrepriser bredt, da vi kan trække på egne afdelinger og medarbejdere. 

Vi udvikler og genbruger asfalten

Alle vores asfaltfabrikker kan producere både asfaltbærelag og asfaltslidlag med asfaltgenbrugsmateriale. Vi er desuden specialister i en række specialbelægninger, som eksempelvis overfladebelægningerbro- og parkeringsdækbelægninger, den slidstærke belægning Densiphalt samt BSM-teknologien som giver nyt liv til nedslidte veje med 100 % genbrug af asfalten og minimum 90 % reduktion af CO2 udledning.

Vi har asfaltknusere og sorteringsanlæg til behandling af materialerne, og vi sorterer genbrugsasfalten efter type for at sikre korrekt anvendelse.

Få et uforpligtende tilbud

Læs mere om de forskellige asfalttyper Arkil udfører og få et uforpligende tilbud fra en af vores fire asfaltafdelinger.    

Få et uforpligtende tilbud

 

Kontakt

Vi har asfaltværker i Skrydstrup, Aarhus, Skive og Næstved, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

 

Åbningstider

I vinterperioden producerer asfaltværkerne varieret og det kan varierer fra værk til værk. 

Læs mere

Arkil udfører

Læs mere om ydeevnedeklarationer

Asfalt

BSM – 100% genanvendelse af vejens materialer.

BSM in-situ bygger på genbrug af vejens eksisterende materialer. Det er klimavenligere produktionsmetode, som indebærer, at den eksisterende asfalt opfræses, iblandes en smule cement, vand og skumbitumen, hvorefter den genudlægges på vejen i én og samme arbejdsgang.

Arkil ønsker, at vores klimaaftryk skal være så begrænset som muligt, og at teknologien til genanvendelse og mindre udledning af CO2 skal fremmes. Derfor går vi forrest med denne løsning i Danmark. Løsningen er brugt i en lang række lande siden slutningen af 1970'erne til vedligeholdelse af vejnettet.

Læs mere

Asfalt

DENSIPHALT bruges som ny slidstærk, syreresistent belægning

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk