Vi vedligeholder veje og grønne områder

Arkil Vejservice er en af de største private udbydere på det danske marked af services på en lang række statslige og kommunale vejstrækninger over hele landet. Vi har mange års erfaring med en række OPS-samarbejder med blandt andet Greve Kommune, lige som vi har kontrakt på drift af Tønder Kommunes park- og vejafdeling.

Vi leverer totalløsninger 

Arkil Vejservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af veje og grønne områder. Affaldsindsamling, snerydning og saltning, græsklipning, renholdelse af toiletter, afspærring, udskiftning af autoværn og kantpæle samt opsætning af skilte langs veje er blandt vores mangfoldige arbejdsopgaver.

Vejservice er desuden specialister i specialtransporter. Vi sørger for myndighedsgodkendelse og kontakt til lodsejere. Derudover står vi for klargøring/omlægning af transportveje for vindmølletransporter og øvrige specialtransporter.

Projekter i natur og åbent landskab

Grønne anlægsprojekter er hjemmebane for Arkil Vejservice. Afdelingen Natur & Landskab løfter opgaver inden for beplantning, hegnsætning, arealrydning, skovsætning og meget mere. Vi anlægger områder til biodiversitet og står for den efterfølgende drift, så de gode intentioner bag et projekt bliver realiseret i praksis. 

Afvanding af rabatter og grøfter

Rabatvedligehold er en af vores spidskompetencer, og netop afhøvlede rabatter kan være med til at forlænge veje og stiers levetid og standard betydeligt. Vi har højt specialiserede maskiner og mandskab, der kan udføre rabatafhøvling og sikre afvandingen fra veje og grøfter. Når det gælder parker, stier, grus- og skovveje er vi specialister i vedligehold og renovering. Ofte kræver parkstier en særlig belægning og samtidig stilles der store krav til udførelsen og afvandingen af stierne.  Vi har både know-how og materiel til at udføre opgaver på stisystemer af enhver type. 

  

 

Kontakt

Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500  Vojens

+45 73 50 73 30
vejservice@arkil.dk

Gå til kontaktside

Facts

Vi udfører opgaver som:

2400 km cykelsti
5580 km veje
365 rastepladser
2500 tons affald

passer Arkil både på statsveje og kommuneveje.

tilses og holdes ved lige dagligt i Danmark. Heraf er 680 km motorvej, 2100 km hovedlandeveje for staten samt 2800 km kommuneveje.

vedligeholder Arkil - lige fra de store pladser ved motorvejen til små steder med to bænke og et bord.

indsamler vi fra rastepladser, busholdepladser og opsamlet affald langs vejene.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk