Biodiversitet i fokus

Både fra offentlige og private aktører er fokus på natur og miljø stigende i disse år. Der kan være mange årsager til det øgede fokus, men overordnet handler det både om at genskabe og gentænke vores brug og drift af naturen.

Det bidrager vi til i Arkil Natur & Landskab. Og samtidig gør vi brug af mere end 80 års erfaring og knowhow fra entreprenørbranchen – i et grønt perspektiv.

Vi kan således løfte små som store grønne anlægsprojekter, forestå intensiv såvel som ekstensiv naturdrift, og ikke mindst bidrage med kompetence og rådgivning inden for:

  • Anlæg og pleje af naturområder
  • Sprøjtesåning
  • Etablering og drift af biodiversitetsarealer 
  • Skovrejsning
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Hegnssætning og afværgeforanstaltninger 
  • Arealrydning og knusning
  • Træfældning, beskæring mm.
  • Etablering og pleje af søer, vandhuller og vådområder
  • Tilskudsmuligheder og ordninger

 

Beplantning der holder 

Som følge af den øgede fokus på natur, miljø og biodiversitet oplever vi en stigende efterspørgsel efter ydelser, der fremmer biodiversiteten i form af genopretning, pleje og anlæg af nye områder.

Det kræver imidlertid ekspertise og erfaring at opnå balance mellem det menneskeskabte og det naturlige. For når et område er genoprettet eller nyetableret, kræver det pleje i varierende intensitet at sikre det vedvarende udbytte af arealet, uanset om formålet måtte være rekreativt, fremme af biodiversitet eller en kombination af flere formål.

Maskiner til enhver opgave

I Arkil har vi kompetencerne til at opnå balancen. Vi har lang erfaring med projekter i det åbne land, hvor vi efterfølgende står for at pleje og vedligeholde grønne arealer på funktionskontrakter. Vores kompetencer dækker ikke kun over erfaring, men også over det rette maskinel til en given opgave. Ofte foregår arbejdet i områder, der er følsomme over for påvirkningen fra store maskiner, og her lever vores maskinpark naturligvis op til gængse krav og standarder. 

 

 

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende snak.
 

Vest

Christian R. Henriksen
Skovfoged

+45 24 48 21 10
chrhe@arkil.dk 

 

Øst

Christian G. Jacobsen
Entrepriseleder

+45 41 87 06 27
cgj@arkil.dk

 

Gå til kontaktside

Få hjælp til hele processen

Med årtiers erfaring og specialisering inden for naturpleje og naturgenopretning tilbyder vi hjælp til hele processen i dit projekt. Helt fra besigtigelse og ansøgninger til udførelse og plejeplan.

Vejservice

Beplantningsprojekt for Vejdirektoratet

Ved motorvejsafkørsel Odense V. udfører vi i 2022 et beplantningsprojekt for Vejdirektoratet med et helt specielt design. 

Læs hele casen

Projektperiode
2022
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
ca. 3 mio. kroner

Vejservice

Rabatbiler sikrer vejenes holdbarhed

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk