Arkil opsætter og vedligeholder skilte og portaler over hele landet 

Færdselstavler står udsat på de danske veje. Det sker jævnligt, at de bliver påkørt af uheldige eller uopmærksomme trafikanter. Indeholder de vigtig information om situationen længere fremme, kan det hurtigt give anledning til farlige situationer. Når der er risiko for fare, rykker Arkil Vejservice ud med kort varsel – over hele landet. 

Vi har udført afmærkning og afspærring for Vejdirektoratet gennem mere end 15 år, og vi har generelle tilladelser til afmærkning og afspærring på en stor del af alle statens hovedlandeveje og motorveje. Vi har også kompetencerne til at varetage ansøgninger og kontakt til de relevante myndigheder.

Løbende rengøring af skilte og portaler

Som en del af de funktionskontrakter, Arkil Vejservice har indgået med kommuner fordelt over hele landet, rengør og vasker vi jævnligt skilte og portaltavler for at holde dem fri for snavs og trafikfilm. For selvom man i dagslys nemt kan læse, hvad der står, reducerer snavs og skidt refleksionen med helt op til 2/3. Et skilt skal typisk rengøres 1-2 gange om året, afhængigt af hvor det står.

Stor erfaring med større skilteentrepriser

Nyopsætning af skilte er noget, vi har stor erfaring med i Arkil Vejservice. Vi udfører jævnligt større skilteentrepriser, både uafhængigt og i samarbejde med vores anlægsafdeling. Samtidig aftager vi i forbindelse med vores driftskontrakter store mængder skilte og vejudstyr hos vores leverandører. Derfor kan vi garantere hurtig levering til den rette pris.

Kontakt

Jess Bach
Arkil Vejservice

+45 20 40 30 27
jeb@arkil.dk 

Gå til kontaktside

Vi klarer papirarbejdet

Arkil kan klare alt myndighedsarbejde i forbindelse med vejarbejde. Vi kender proceduren, uanset hvilken type projekt, der er tale om – og vi har stor erfaring i at udarbejde planer til myndighedsgodkendelse.

Vejservice

Rabatbiler sikrer vejenes holdbarhed

Arkils rabatbiler vedligeholder rabatterne og sikrer, at afvandingen fra vejen kan løbe væk, så vandet ikke bliver liggende på vejen. Alt sker i én arbejdsgang.

 

Læs mere

Vejservice

Dücker SBF 900 rabathøvl

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk