Vedligehold af høj kvalitet forlænger stiernes levetid

Vi stiller høje krav til kvaliteten, når vi vedligeholder, renoverer og plejer parkstier, cykelstier, gang- og skovstier. Den rette, professionelle vedligeholdelse forbedrer stiernes levetid og sikrer en jævn og fast overflade, hvor vandet kan løbe væk. Grusbelægninger skal kunne aflede vand for at undgå dannelse af vandsamlinger og dermed risiko for opblødning af slaghuller. Vi bruger specialfemstillet udstyr, og arbejdet udføres af medarbejdere med særlig viden inden for vedligehold.

Grusveje, skovveje og stier kræver jævnlig vedligeholdelse. Når vi renoverer, får veje og stier et nyt liv - og du får et flot og langtidsholdbart resultat i én arbejdsgang. Vi har materiellet til at udføre opgaver i både slotsparker, den store plads samt den smalle skovsti.

Vi sørger for: 

  • At udjævne hullerne
  • Opfyldning af grus, så hullerne udjævnes
  • Sikring af afvanding
  • Fastholdelse af stiprofil
  • Jævnhed af overflade
  • Fastholdelse af kanter
  • Renholdelse
  • Reparation af huller og skyllerender
  • Ukrudtsbekæmpelse

Kontakt

 

JYLLAND/FYN

Ivan Fabricius
Arkil Vejservice

+45 40992821
ivf@arkil.dk 

SJÆLLAND

Poul Knudsen
Arkil Vejservice

+45  40596439
POKNU@arkil.dk 

Gå til kontaktside

Vejservice

Grussti ved Dumpedalen

For Rudersdal Kommune har vi renoveret og vedligeholdt over to kilometer grussti i det fredede område ved Vaserne i Nordsjælland.

Læs hele casen

Projektperiode
2019
Bygherre
Rudersdal Kommune
Kontraktsum
-

Vejservice

Dücker SBF 900 rabathøvl

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk