NYT BSM BÆRELAG I BYEN RYSLINGE

En af de første strækninger, vi udførte med BSM in-situ, ligger i Ryslinge på Fyn. Entreprisen bød på renovering af byvejen Rødamsvej - en strækning på ca. 520 m også svarende til 3700 m2. Før udførelsen gik i gang, var vores teknikere og vejingeniører ude på strækningen for at tage borekerner og lave de forudgående undersøgelser for at finde den rette løsning til strækningen. Vejen blev sænket grundet kantstenslysning, og blev behandlet med et nyt BSM bærelag i 8 cm dybde. Efterfølgende blev der lagt 2,5 cm SMA slidlag. 

BSM KAN OGSÅ ANVENDES PÅ MINDRE BYVEJE

Byveje* med kantsten - evt. efter opgravninger:

  • Lysning kan øges ved fjernelse af materiale fremfor at hæve/udskifte kantsten.
  • Udlægning og komprimering af BSM
  • Nyt slidlag efter BSM

*BSM vogntoget er 70 m. langt, så det kræver at vejstrækningen er mindst 700 løbende meter.  

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OM BSM

”Vores erfaringer med bitumen stabiliseret materiale er kun blevet bedre og bedre i løbet af de sidste strækninger. Resultaterne virker fornuftige, og er uden fejl og mangler. Og dertil kommer der også fordelene med nedbringelse af CO2 udledningen, og mindre transport og opvarmning, som også er til at føle på. Så vi er meget fortrøstningsfulde ved BSM materialet." udtaler Flemming Hansen, driftsmedarbejder i Vejdrift, Faaborg-Midtfyn Kommune.

DOKUMENTATION

I nedenstående dokument kan du læse mere om BSM, levetid, holdbarhed, udførelse m.m.

Dokumentation udarbejdet af Teknologisk Institut:

BSM In-situ på Ørbækvej i Faaborg-Midtfyn Kommune

BSM proces

Vil du vide mere om genanvendeligt asfalt og høre, hvordan vi med BSM kan hjælpe dig med at reparere veje med omtanke på jordens ressourcer?

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk