Anlægsarbejde med DGNB-certificering af bæredygtighed

Arkil leverer den omfattende dokumentation af anlægsarbejdet, så et byggeri kan opnå den eftertragtede bæredygtighedscertificering fra DGNB. 

Byggeri med omtanke

Certificering af byggerier begynder for alvor at vinde indpas, og en de af mest anvendte certificeringsordninger inden for bæredygtighed er DGNB | Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

I forbindelse med opførelsen af det 100.000 kvm store erhvervsbyggeri Vision Park har Arkil bidraget til, at byggeriet står til at opnå DGNB Guld som det første af sin art i verden.

I certificeringen bliver et byggeri vurderet på en lang række parametre, der har at gøre med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Ved Guld-certificeringen er det ikke blot selve bygningen, men også bygningens omgivelser, der bliver vurderet, og her spiller anlægsarbejdet en betragtelig rolle.

 

Dokumentation på plads

Certificeringen kræver en helhedsorienteret tankegang i valg af alt fra materialer, udførelse og bortskaffelse af affald samt påvirkningen af omgivelserne både i og efter bygningens levetid.

Kravene udmønter sig i dokumentationsarbejde, der i mange tilfælde rækker ud over det, som myndighederne kræver i dag. 

For eksempel har vi løbende taget billeder af affaldscontainere på pladsen for at dokumentere, at affaldet bliver sorteret efter forskrifterne. 

 

Stiller krav til leverandører

Dertil kommer en screening af alle materialer, der bliver anvendt i anlægsarbejdet. I mange tilfælde har leverandører dokumentation for materialernes egenskaber og oprindelse på plads, men ikke altid. 

Det gælder for eksempel i kloakeringsarbejdet, hvor ikke alle typer af kloakrør lever op til DGNB’s retningslinjer. Også i valget af glidemiddel til at samle kloakrør har vi krævet dokumentation hos leverandøren for, at midlet ikke indeholder giftstoffer, som ved lokal afledning af regnvand kan ende i naturen.

Også leverandører af grus og granit er blevet screenet for at sikre, at råstofferne er udvundet under forsvarlige forhold. Leverandører af råstoffer er desuden udvalgt efter stillingtagen til, hvor langt råstofferne skal transporteres fra udvindingsstedet til byggepladsen.

 

 

DGNB som del af kvalitetssikringen

I Arkil er vores erfaring, at den omfattende dokumentation til DGNB med fordel kan inkorporeres i arbejdet med kvalitetssikring. 

Mange elementer i byggeprocessen bliver i forvejen dokumenteret løbende og indrapporteret i Inspectly, og certificeringsarbejdet kan udføres sideløbende. 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk