5. juli 2018

Forurenet jord oprenses med soil mixing

4000 tons jord i Holte er så kraftigt forurenet med cyanid, tjære og oliestoffer, at Region Hovedstaden nu har iværksat en oprensning for at sikre drikkevandet. Soil Mixing hedder metoden, der skal få bugt med forureningen.

Drikkevandet i Holte er truet af en omfattende forurening fra det tidligere Søllerød gasværk. Gasværksgrunden ligger lige oven på et grundvandsdepot, og for at redde depotet har Region Hovedstaden besluttet at iværksætte en oprensning som et led i en samlet plan for at beskytte drikkevandet.

Det er Arkils Miljøteknik-afdeling, der har vundet opgaven med at udføre den omfattende oprensningsopgave, og metoden, der tages i brug, hedder soil mixing.

Der er to niveauer i oprensningen. Den øverste del af jorden, der hovedsageligt er forurenet med cyanid, graves op og køres til deponi. Den kraftigste og mest giftige forurening bestående af tjærekomponenter, som ligger helt ned til 15 meter under terræn, fjernes til gengæld ved hjælp af soil mixing.

Kæmpe håndmixer
Ved soil mixing røres den forurenede jord rundt med en stor stavmixer, der er to meter i diameter, samtidig med, at der blandes persulfat og cement ned i jorden. Persulfaten omdanner forureningen til uskadelige stoffer ved kemisk oxidation, mens cementen fungerer som katalysator af persulfaten, så den bliver langt mere kemisk aggressiv end den opløsning, der pumpes ned i matricen.

Det specielle ved opgaven på den gamle gasværksgrund er at man her bruger to metoder nemlig både soil mixing og stabiliseringen af sedimentet. 

Fuldskalaoprensningerne forventes gennemført i løbet af efteråret 2018. 

KONTAKT

Steffen B. Larsen​
Sektionschef, Miljøteknik

sl@arkil.dk
76 41 22 33

Arkil Miljøteknik har udført flere forureningsoprensninger af gamle gasværksgrunde, blandt andet Ringe og Frederiksberg Gasværk og nu ved Søllerød Gasværk. Vi bruger blandt andet soil mixing og cementstabilisering til opgaverne.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk