Vi renser den forurenede jord

Vi er alle interesserede i at kunne overdrage et bedre miljø til vore efterkommere, - om muligt gerne bedre end det vi selv overtog. Det nødvendiggør at man visse steder må gøre en indsats for at fjerne forureninger som truer miljøet - og derved sikre rent grundvand eller fjerne kontaktrisikoen for mennesker.

Hos Arkil har vi oparbejdet mange års erfaring med ofte meget komplicerede oprensningsteknikker, og med oprensninger som stiller store krav til håndtering og bortskaffelse af forurenede materialer, - særlige krav til mandskabet der arbejder på projekterne og ikke mindst særlige krav til det materiel, der anvendes i forbindelse med løsning af opgaven.

In situ-oprensninger

Når vi behandler forureningsopgaver benytter vi os enten af in situ metoder, on site behandling på stedet, eller også eksporterer vi jord til behandling i udlandet. Alt sammen med henblik på at mindske miljøbelastningen og sikre at råstoffer genanvendes bedst muligt.                           

Vi er specialiseret i in situ-oprensninger, hvor jorden renses på stedet uden omfattende opgravninger. Vi anvender både kendte metoder som bioventilering og vakuum-ventilation, og har været medvirkende til udvikling eller implementering af nye oprensningsteknologier i Danmark, som f.eks. soil mixing, dampstripping, ozonsparging, kemisk oxidation, biologisk nedbrydning samt reduktiv deklorering og senest gastermisk oprensning.

 

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Facts

Oprensningsteknikker, som Arkil Miljøteknik også benytter sig af, er:

  • Afværgepumpning og hydraulisk kontrol
  • Oppumpning og rensning af forurenet grundvand 
  • Passiv og aktiv ventilering (indeklimasikring)
  • Reaktive vægge og boringer  
  • Opgravning i spunskasse som fx. ROLL-BOX  
  • Opboring i storformat ø600 – ø1500 mm 
  • Traditionel uindfattet opgravning
Miljøteknik

Olieoprensning på tidligere flådestation i Grønland

I sommeren 2019 satte medarbejdere fra Miljøteknik kursen mod Grønland for at deltage i et pilotforsøg med oprensning af olieforurenet jord ved termisk oprensning (ESTD) på flådestation Grønnedal i bunden af Arsuk Fjord i Sydvestgrønland. 

 

 

Læs hele casen

Projektperiode
2019
Bygherre
Forsvarets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
4,15 mio. kr

Miljøteknik

Forsøg med destruktion af PCE i Smart Burners™

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk