Arbejdet med samfundsansvar tager udgangspunkt i Arkil koncernens CSR-politik, og er forankret i koncernens værdier. Vi overholder lovgivning og regler, uanset hvor vi befinder os. Vi har målrettet fokus på klima-, miljø-, og arbejdsmæssige forhold, og vi støtter FN’s Global Compact, hvilket betyder, at respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse er en fuldt integreret del af vores kodeks for forretningsprincipper. I vores CSR rapport kan du læse mere om hvordan vi arbejder med samfundsansvar i hele koncernen.  

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk